Jest nowe rozporządzenie w sprawie obostrzeń

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 maja 2021 r. (patrz: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000086101.pdf).

Najważniejsza zmiana to zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu od 15 maja. Jednak obowiązek zakrywania nosa i ust, zgodnie z rozporządzeniem pozostanie utrzymany do 5 czerwca br. m.in. w środkach publicznego transportu; w obiektach handlowych i usługowych; w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej; w samolotach.

Co jeszcze się zmieni:

– hotele: od 8 maja dla gości udostępnia się nie więcej niż 50 proc. pokoi znajdujących się w danym obiekcie hotelowym; do 14 maja hotele tylko dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową, pod warunkiem dostarczania posiłków lub napojów gościom do pokoju,

– restauracje: od 15 maja będą mogły wznowić działalność, ale tylko w ogródkach gastronomicznych; od 29 maja do 5 czerwca prowadzenie działalności stacjonarnej będzie możliwe, pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 metra,

– od 15 maja obiekty sportowe na otwartym powietrzu będą dostępne dla publiczności, będzie obowiązywał limit 25 procent miejsc,

– kina i teatry: od 15 maja wznowią działalność na świeżym powietrzu pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami; – od 29 maja do 5 czerwca kina i teatry wznowią działalność w pomieszczeniach, pod warunkiem udostępnienia widzom nie więcej niż 50 procent liczby miejsc,

– imprezy okolicznościowe (wesela, komunie): od 8 do 28 maja będzie możliwe organizowanie imprez i spotkań do 25 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; od 29 maja do 5 czerwca możliwe będzie organizowanie imprez i spotkań do 50 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży. Do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19,

– od 29 maja otwarte zostaną siłownie, kluby fitness, solaria. Będzie obowiązywał limit 1 osoby na 15 metrów kwadratowych,

– od 29 maja otwarte mogą być baseny, aquaparki i obiekty sportowe zamknięte, przy czym basen, aquapark albo obiekt sportowy udostępnia się liczbie osób nie większej niż połowa obłożenia basenu, aquaparku albo obiektu oraz udostępnia się publiczności nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,

– do 5 czerwca zamknięte pozostaną dyskoteki i kluby nocne lub działalności polegające na udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Wyjątkiem są sportowe kluby taneczne.

– do 5 czerwca nie można organizować targów, kongresów czy wystaw.

W obiektach handlowych i placówkach pocztowych nadal obowiązuje limit – nie więcej niż 1 osoba na 15 m2, z wyłączeniem obsługi.