Akcjonariusze Medinice zdecydowali o emisji do 1,07 mln akcji bez pp

Akcjonariusze Medinice zdecydowali o emisji do 1,07 mln szt. akcji serii J, stanowiących 16,7% w podwyższonym kapitale. Spółka planuje w ten sposób pozyskać środki na przyspieszenie prac badawczych na projektach własnych oraz pozyskanie nowych, innowacyjnych rozwiązań pojawiających się na rynku, podało Medinice.

Cena emisyjna akcji określona przez zarząd spółki będzie nie mniejsza niż 30 zł. Planowana emisja ma nastąpić w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej wyłączonej z obowiązku opublikowania dokumentu informacyjnego (ofertowego).

„Zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych oraz pozytywna decyzja akcjonariuszy dotycząca planów emisyjnych umożliwia nam dalszą realizację strategii biznesowej Medinice. Od dłuższego czasu dostrzegamy atrakcyjne perspektywy na rynku rozwiązań kardiologicznych i kardiochirurgicznych. Nasze dotychczasowe trzy kluczowe projekty, czyli PacePress, CoolCryo i Minimax są na zaawansowanym etapie i jesteśmy przekonani, że to idealny moment na intensyfikację rozwoju Medinice i rozszerzenie naszego portfolio. Osiągnięte już kamienie milowe w obecnie realizowanych projektach, pozwalają nam wejść w nowe inicjatywy o zbliżonej wartości do dotychczasowych, dlatego przeprowadzona emisja pozwoli nam realizację tych planów” – powiedział prezes Sanjeev Choudhary, cytowany w komunikacie.

Środki finansowe pozyskane z emisji spółka planuje przeznaczyć na przyspieszenie prac badawczych na projektach własnych, pozyskanie nowych, innowacyjnych rozwiązań z obszaru kardiologii oraz kardiochirurgii, wzmocnienie współpracy z ośrodkiem badawczym należącym do światowej czołówki innowacji kardiochirurgicznych – Utrecht Medical Centre, a także akwizycję technologii innowacyjnego zacisku do zamykania uszka lewego przedsionka.

W najbliższych tygodniach mają zakończyć się negocjacje dot. przejęcia spółki posiadającej patent do ww. urządzenia.

„Uzyskane środki pozwolą nam przede wszystkim rozszerzyć portfolio m.in. o rozwiązania wspólne z Utrecht Medical Centre, o które staramy się od początku współpracy z prof. Paulem Grundemannem. Chodzi o SMI, a konkretnie o dwa narzędzia, czyli SpaceMaker i Suction Knife, które zostały zaprojektowane po to, aby ułatwić i zwiększyć bezpieczeństwo w minimalnie inwazyjnych zabiegach kardiochirurgicznych poprzez umożliwienie precyzyjnego dostępu do miejsca interwencji chirurgicznej. Jesteśmy w trakcie rozmów z partnerami z Holandii i wierzymy, że bycie oficjalnym partnerem finansowym Utrecht Medical Centre bardzo wzmacnia naszą renomę w oczach międzynarodowej społeczności kardiochirurgicznej. Dodatkowo, możliwości zastosowania wynalazku wykraczają poza obszar chorób serca, a to automatycznie przekłada się na wyższy potencjał rynkowy” – wyjaśnił Choudhary.

Jak wskazał prezes, planowana emisja pozwoli na poszerzenie portfolio trzech najbardziej intensywnie rozwijanych produktów (CoolCryo, MiniMax i PacePress) o dodatkowe projekty zwiększające efekty realizowanej przez Medinice strategii biznesowej. Medinice planuje także intensyfikować prace nad EP Bioptom – opatentowanym wynalazkiem, łączącym w pojedynczym cewniku mapowanie 3D EAM z przezskórną, endomiokardialną biopsją mięśnia sercowego oraz dodatkowo rozpocząć prace nad dwoma nowymi projektami, w tym nad innowacyjnym systemem kardioneuroablacji.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2020 r.

(ISBnews)