Medicover Polska ma umowę z MedApp ws. pilotażu aplikacji CarnaLife System

Medicover Polska zawarł umowę z MedApp dotyczącą wdrożenia aplikacji medycyny cyfrowej CarnaLife System, podał Medicover. W ramach współpracy, w wybranych centrach medycznych, spółka wdroży pilotażowo swoje rozwiązanie na okres 3 miesięcy.

„Medicover od lat wdraża innowacyjne rozwiązania w opiece zdrowotnej, w tym w zakresie e-zdrowia i medycyny cyfrowej. W dobie pandemii koronawirusa obserwujemy znaczny rozwój tego obszaru usług, np., od marca ub. roku odnotowaliśmy 20-krotny wzrost liczby porad telefonicznych, a zainteresowanie to wciąż się utrzymuje na wysokim poziomie” – powiedział dyrektor ds. strategicznego doradztwa medycznego Medicover Polska Piotr Soszyński, cytowany w komunikacie.

W ramach podpisanej umowy, MedApp dostarczy system do wybranych warszawskich placówek firmy Medicover, gdzie chętnym pracownikom i pacjentom będą wykonywane regularne pomiary. Opieką zostaną objęte przede wszystkim osoby chorujące przewlekle, dotknięte chorobami cywilizacyjnymi – cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, otyłością lub nadwagą, zaburzeniami rytmu serca oraz kobiety w ciąży z rozpoznaną cukrzycą ciążową, podano.

„CarnaLife System to zaawansowana platforma medycyny cyfrowej, która umożliwia lekarzowi zdalną ocenę i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów z różnymi schorzeniami oraz przeprowadzanie telekonsultacji. Z aplikacją powiązanych jest prawie 20 typów urządzeń, które pozwalają na monitoring stanu zdrowia w dowolnym miejscu i czasie. W zależności od wskazań medycznych pacjenci mierzą m.in.: stężenie glukozy we krwi, ciśnienie tętnicze, wykonują badanie EKG, pomiar temperatury, pulsoksymetrię, itp. Jeśli zostaną zarejestrowane nieprawidłowe wyniki, system poinformuje lekarza, który może zalecić wizytę lub zdalną konsultację z pacjentem. Platforma umożliwia także zbieranie danych dotyczących samopoczucia oraz innych parametrów związanych z monitoringiem stanu zdrowia” – wyjaśnił Soszyński.

Strony zgadzają się na co najmniej 3-miesięczny czas trwania pilotażu. Jego powodzenie zależy m.in. od liczby pacjentów zainteresowanych korzystaniem z urządzeń i aplikacji CarnaLife System w systemie opieki medycznej, jakościowej oceny personelu medycznego i względów biznesowych, podano również.

„Pilotaż pozwoli personelowi medycznemu sieci zapoznać się z naszą aplikacją CarnaLife System i przeprowadzać za jego pośrednictwem pomiary podstawowych parametrów, takich jak temperatura, puls, czy też EKG. CarnaLife System, dzięki wykorzystaniu autorskich, certyfikowanych klasą medyczną IIb algorytmów oraz big data, może być istotnym wsparciem lekarzy w diagnostyce” – powiedział prezes MedApp Krzysztof Mędrala.

W Medicover 85% pacjentów deklaruje, że taki rodzaj kontaktu jak porada zdalna z lekarzem jest łatwy i intuicyjny, a 70% zauważa, że w ten sposób udało się rozwiązać problem zdrowotny lub skrócić czas jego rozwiązania, podano także.

Medicover prowadzi działalność w zakresie usług medycznych oraz usług diagnostyki laboratoryjnej. Posiada centra medyczne, szpitale, specjalistyczne placówki opiekuńcze i laboratoria.

MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach, jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

(ISBnews)