Mercator spodziewa się spadku marży w dystrybucji w kolejnych kwartałach

Mercator Medical spodziewa się spadku marży w segmencie dystrybucji w kolejnych kwartałach, poinformował członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski. W II kwartale br. można spodziewać się lekkiej korekty w dół, jeśli chodzi o ceny producentów.

„Staramy się, oczywiście, aby marża [w dystrybucji] była jak najwyższa, natomiast na nią wpływ ma czynnik, który jest od nas niezależny, czyli ceny rynkowe. Jesteśmy w połowie drugiego kwartału i one wyglądają dobrze. Różnica cen między kwartałami nie jest istotna – to spadek kilkuprocentowy, a w maju wręcz widać, że ten spadek został zahamowany, co wynika pewnie też z tego, że pojawia się popyt związku z otwarciem gospodarek” – powiedział Kruszewski podczas wideokonferencji.

„Można spodziewać się, że ta marża będzie spadać w kolejnych kwartałach, co wynika z tego, że coraz droższe produkty będą wchodzić do sprzedaży do momentu, aż nie zaczną wchodzić produkty kupione już tanio” – powiedział także.

Mercator spodziewa się także lekkiej korekty ceny producentów w II kwartale br. Ocenia jednak, że spadek cen będzie stabilizowany dzięki dużemu udziałowi kontraktów po stałej cenie.

„Nie mamy jeszcze, oczywiście, całego kwartału drugiego, ale myślę, że można spodziewać się pewnej korekty w całym drugim kwartale, jeśli chodzi o producentów. To nie będzie jakaś duża zmiana, natomiast jako dystrybutor staramy się poza naszą fabryką, kupując na zewnątrz negocjować ceny i udaje nam się to. Podobnie to będzie wyglądało w naszym segmencie produkcji, który będzie musiał te ceny lekko obniżyć. Mamy do czynienia w segmencie produkcji z dużym udziałem kontraktów po stałej cenie. Około 2/3 produkcji będzie sprzedawane po stałej cenie, co oczywiście będzie stabilizowało spadek cen” – wyjaśnił Kruszewski.

Według CFO Mercator Medical, wzrost cen surowców nie wpłynie negatywnie na marże spółki. Trajektoria spadku cen rękawic nitrylowych jest na razie łagodniejsza niż spółka zakładała, następuje odmrażanie gospodarek i rośnie popyt na rękawice jednorazowe.

„Myślę, że ten wzrost cen surowców, głównie latekstu syntetycznego, na marże już się wydarzył. Cena latekstu osiągnęła rekordowy poziom 2,5 tys. za 1 tonę. Spodziewamy się raczej obniżki w kolejnych kwartałach w związku z nowymi mocami, które będą uruchamiane. Nie spodziewamy się negatywnego wpływu wzrostu ceny surowców” – dodał.

Mercator Medical odnotował 286,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 21,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy 551,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (+172% r/r). Grupa zwiększyła również wynik i marżę na poziomie EBITDA – odpowiednio o 755%, do 301,6 mln zł oraz o 37,3 pkt proc., do blisko 55%.

Wyniki są niższe niż w I kw. ub. roku, kiedy Grupa Mercator Medical wypracowała blisko 350 mln zł zysku netto i ponad 405 mln zł wyniku EBITDA.

„Na dynamikę wyników w ujęciu kwartał do kwartału składa się kilka przyczyn. Pierwsze symptomy spadków cen rękawic spowodowały dużo ostrożniejsze zakupy klientów, co zmniejszyło wolumeny. W naturalny sposób rentowność segmentu dystrybucyjnego znalazła się dodatkowo pod presją z racji rosnących cen u producentów. Przekierowaliśmy również rękawice premium o wartości około 70 mln zł z fabryki w Tajlandii do własnej sieci dystrybucji w Europie Zachodniej, jednakże przychody oraz zyski będziemy mogli zaksięgować dopiero po ich sprzedaży do naszych klientów. W I kw. odczuwaliśmy też ograniczenia działalności sektora HoReCa i branży beauty” – wyjaśnił Kruszewski.

CFO poinformował, że spółka jest w trakcie negocjowania warunków dywidendowego skupu akcji.

„To już jest projekt zaawansowany. Zdecydowanie jeszcze w maju ogłosimy, jak ten skup będzie realizowany. […] Jesteśmy w trakcie negocjacji warunków z podmiotami, które taki skup będą prowadzić dla nas. Nie zmieniamy naszych zamiarów, że na przełomie II i III kw. ten skup się zakończy” – powiedział Kruszewski.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,83 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)