Microsoft i Gemini Polska zawarły porozumienie na rzecz rozwoju e-zdrowia

Strategiczne porozumienie między spółkami zostało zawarte w formie listu intencyjnego podczas konferencji Impact’21, która również w tym roku kładzie akcent na rolę cyfrowych usług medycznych w poprawie życia pacjentów. Celem współpracy jest wypracowanie infrastruktury technologicznej umożliwiającej wdrożenie innowacyjnych usług farmaceutycznych z zachowaniem najwyższych standardów bezpiecznego przetwarzania danych.

„W dobie utrudnionego dostępu do służby zdrowia, apteki powinny być miejscem, w którym zawsze można liczyć na pomoc. Dążymy do tego, aby nawet w warunkach ograniczonej liczebności kadry medycznej pacjenci mieli dostęp do leków i fachowego wsparcia. To w tym kontekście planujemy rozwój i wdrażamy kolejne rozwiązania, aby w pełni wykorzystać potencjał, jaki stwarzają ramy prawne umożliwiające świadczenie opieki farmaceutycznej” – tłumaczy cytowany w komunikacie Artur Sznek, Członek Zarządu Gemini Polska.

Gemini od przeszło trzech lat korzysta z nowoczesnych technologii chmurowych, w tym rozwiązań Microsoft, z pomocą których buduje rozwiązania wspierające system ochrony zdrowia. Porozumienie z Microsoft rozszerza tę współpracę, integrując rozproszoną dotąd infrastrukturę technologiczną. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy organizacja przeszła kompleksowy program cyfrowej transformacji, który objął wdrożenie nowego systemu e-commerce, innowacyjny mechanizm rezerwacji leków, platformę Business Intelligence, środowisko Office 365 dla wszystkich pracowników, jak również rozbudowę zasobów IT o dodatkowe centrum danych oraz rozwiązania chmurowe Azure. Nowoczesne technologie są dla organizacji z sektora farmaceutycznego podstawowym narzędziem, które umożliwia wdrożenie skutecznej, spersonalizowanej opieki farmaceutycznej będącej istotnym ogniwem zintegrowanego systemu ochrony zdrowia.

„Na zapewnienie dostępności leków składają się dwa czynniki – zarówno posiadanie ich w asortymencie, jak i zaproponowanie pacjentom korzystnej, konkurencyjnej ceny. Umożliwiają to aplikacje, takie jak Business Intelligence, system do obsługi kontraktów czy Pricing Engine, a na straży bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych danych pacjentów stoi chmura Microsoft” – dodaje Patryk Dolewa, Dyrektor IT w firmie Gemini Polska.

„Gemini to przykład organizacji, która technologie traktuje jako integralną część rozwoju swojej wizji budowania platformy e-zdrowie. Nasze strategiczne partnerstwo jest przykładem, w jaki sposób chmura może przyspieszyć transformację tego segmentu rynku, a przede wszystkim jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby pacjentów. Chmura Microsoft chroni wrażliwe dane dotyczące zdrowia, aby wspierać prywatność i bezpieczeństwo, zarządzać zgodnością z przepisami i zmieniającymi się regulacjami oraz stale poprawiać zarządzanie danymi i utrzymywać wysoki poziom zaufania pacjentów” – wyjaśnia Paweł Jakubik, Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze w polskim oddziale Microsoft.

Chmura branżowa, czyli Microsoft Cloud for Healthcare wspiera przyspieszoną transformację sektora zdrowia, oferując funkcje zaspokajające najważniejsze potrzeby placówek opieki zdrowotnej w kilku wymiarach: zwiększenia zaangażowania pacjentów, zapewnienia współpracy zespołów, poprawy wglądu w dane operacyjne i kliniczne, zgodności z regulacjami czy dostępu do partnerów wdrożeniowych.

Technologia wspiera proces obsługi pacjentów i integrację zespoły opieki zdrowotnej. W efekcie pozwala to poprawić współpracę, podejmowanie decyzji oraz zwiększa wydajność operacyjną jednostek. Jednocześnie rozwiązania chmurowe wspierają edukację i transfer wiedzy personelu medycznego oraz farmaceutów.