Neuca: Rynek hurtu aptecznego zaczął się odbudowywać, wzrośnie o 1-3% w 2021 r.

Neuca spodziewa się, że na koniec II kwartału 2021 roku rynek hurtu aptecznego powróci do poziomu z 2020 roku, w II półroczu zacznie rosnąć i mimo znaczącego spadku w I kwartale, w całym roku dynamika wyniesie 1-3%, poinformował prezes Piotr Sucharski.

„W I kwartale mieliśmy do czynienia z zaskakującym, niespotykanym w naszej branży spadkiem rzędu 18%. Jednak pierwsze miesiące II kwartału pokazują, że rynek odrabia straty, co wynika również z tego, że kwiecień i maj w 2020 roku były słabe. Zakładam, że na koniec II kwartału rynek zbliży się do wyników z 2020 roku i w II półroczu zacznie rosnąć. Ostatecznie w całym 2021 roku oczekujemy dynamiki na poziomie 1-3%” – powiedział Sucharski podczas wideokonferencji.

Szef spółki ocenił, że Neuca osiągnie w całym roku podobną dynamikę i wyniki sprzedaży.

„Może być tak, że większa ostrożność w kontaktach z chorymi spowoduje spadek zachorowań grypowych, ale zakładamy, że epidemia się zakończy i wrócimy do normalności, a tym samym w dłuższej perspektywie dynamiki rynku rzędu 3-5% rocznie wrócą do naszej branży, a my będziemy rosnąć razem z rynkiem, licząc na nawet wyższe wzrosty” – dodał prezes.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2020 r. wyniósł 32,1%.

(ISBnews)