Niedzielski: zwiększamy liczbę zespołów opieki środowiskowej

„Przywracanie dostępności dotyczy wszystkich zakresów leczenia, ale dziś chcemy szczególnie skoncentrować się na psychiatrii dziecięcej. Zwiększamy liczbę zespołów opieki środowiskowej dla dzieci i młodzieży. Już dziś mamy ich ponad 260” – zapowiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia na konferencji prasowej w Bydgoszczy.

Wczoraj NFZ opublikował zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego za zmianami regulującymi sprawozdawanie świadczeń  (patrz: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-822021dsoz,7350.html).

Zmiany regulują sposób sprawozdawania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi
Treść zarządzenia dotyczy świadczeń dla tych osób przebywających w DPS oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Zarządzenie, zgodnie z § 3, wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z wyjątkiem przepisu przejściowego (§ 2), który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania

„Na stronie centrali NFZ jest lista zespołów opieki środowiskowej. Można się do nich zgłosić i uzyskać pomoc. Można tam uzyskać wsparcie nie tylko dla dziecka, ale także dla całej rodziny” – dodawał minister.