PZ Cormay miało 0,91 mln zł zysku netto, 0,86 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.

PZ Cormay odnotowało 0,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 7,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,15 mln zł wobec 2,29 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 0,86 mln zł wobec -1,24 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 19,03 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 16,57 mln zł rok wcześniej.

„Pozytywna zmiana wyników sprzedażowych i finansowych w I kwartale jest kontynuacją trendu zapoczątkowanego w ostatnim kwartale ubiegłego roku. […] Na uzyskaną dodatnią dynamikę złożyło się szereg czynników. Do najważniejszych z nich należą pozytywne efekty poszerzenia oferty produktowej spółki i grupy o nowe analizatory biochemiczne oraz hematologiczne, które uzyskują rejestracje w kolejnych krajach, otwierając drogę do sprzedaży samych urządzeń, a w ślad za tym odczynników. Poszerzenie oferty o produkty nowej generacji spowodowało, że w minionym kwartale sprzedaliśmy więcej analizatorów, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego” – napisał prezes Janusz Płocica w liście załączonym do raportu kwartalnego.

Bazując na już posiadanych wstępnych zamówieniach na analizatory od naszych dystrybutorów możemy zakładać, że wzrostowy trend sprzedaży urządzeń będzie utrzymany. Co warte podkreślenia – nasza sprzedaż rośnie, pomimo iż sytuacja pandemiczna na świecie niezmiennie negatywnie wpływa na podstawowe dla nas segmenty diagnostyki – hematologię i chemię kliniczną. Pozytywny wpływ na wyniki ma również rozwój działalności związanej z diagnostyką COVID-19. Nasza aktywność w tym segmencie do niedawna opierała się głównie na sprzedaży testów do wykrywania przeciwciał i przeciwciał neutralizujących. Testy te nabierają coraz większego znaczenia diagnostycznego w związku z postępującym programem szczepień. W ostatnim okresie do naszej oferty sprzedażowej dodaliśmy też testy realizowane w technologii RT-PCR, stawiając pierwszy biznesowy krok w segmencie biologii molekularnej” – napisał też Płocica.

Prezes przypomniał, że w ostatnich tygodniach zarząd podjął decyzję o zaniechaniu prac nad projektami Hermes oraz BlueBox.

„Decyzja została podjęta w oparciu o gruntowną analizę ww. projektów, ich otoczenia rynkowego i potencjału biznesowego. Spółka ponad 10 lat temu przyjęła bardzo ambitny program opracowania od zera grupy własnych urządzeń diagnostycznych. Cel ten nie został w pełni osiągnięty, ale jeden z najważniejszych projektów realizowanych w ramach programu – analizator biochemiczny Equisse – przechodzi dziś ostatnie testy przed wprowadzeniem go na rynek. Ogromna wiedza i doświadczenie zdobyte przez grupę w trakcie realizacji programu jest wykorzystywana, m.in., przy rozbudowie oferty o analizatory produkowane na nasze zlecenie. W 2021 roku zamierzamy poszerzyć naszą ofertę o cztery nowe modele aparatów, w tym także analizatory kierowane na coraz istotniejszy dla nas rynek weterynaryjny. Oczekujemy, iż krok ten będzie kolejnym impulsem do wzrostu skali naszego biznesu” – wyjaśnił w liście.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 0,12 mln zł wobec 2,25 mln zł straty rok wcześniej.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)