Scope Fluidics ma zgodę RN na zawarcie umowy warrantowej z EBI

Rada nadzorcza Scope Fluidics wyraziła zgodę na zawarcie umowy warrantowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), która jest uzupełnieniem umowy finansowania z września 2020 r., podała spółka. Scope Fluidics otrzyma możliwość wykorzystania finansowania dłużnego do wysokości 10 mln euro, podała spółka.

„Planowane zawarcie umowy warrantowej to konsekwencja zawartej w ubiegłym roku umowy finansowania. Jej zawarcie nie jest jednoznaczne z zaciągnięciem pierwszej transzy finansowania. Celem umowy jest zabezpieczenie finansowania naszych projektów” – powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Szymon Ruta, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślił, dywersyfikacja źródeł finansowania działalności to element modelu biznesowego Grupy Scope Fluidics.

W najbliższych tygodniach odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy, które będzie decydować o emisji warrantów niezbędnej do wykonania umowy przez spółkę. Umowa ta jest uzupełnieniem podpisanej we wrześniu 2020 r. umowy finansowania o wartości do 10 mln euro.

Jak wskazano, finansowanie EBI będzie mogło być wykorzystane do wsparcia działań firmy na rzecz opracowania nowych i wydajnych rozwiązań pozwalających na ultraszybką charakterystykę antybiotykooporności bakterii oraz umożliwiających szybkie wykrywanie patogenów bakteryjnych i wirusowych, czyli rozwój i komercjalizację projektów BacterOMIC oraz PCR|ONE.

Zgodnie z umową finansowania i umową warrantową, po jej podpisaniu, Scope Fluidics otrzyma możliwość wykorzystania zwrotnego finansowania dłużnego o wartości do 10 mln euro. Okres spłaty długu to 5 lat od uruchomienia poszczególnych transz, a oprocentowanie jest stałe i wynosi 3-4% w zależności od transzy. Dodatkowo spółka, po wyrażeniu zgody przez WZA wyemituje 126 576 warrantów subskrypcyjnych i zaoferuje EBI ich bezpłatne objęcie.

„Każdy warrant będzie uprawniał do objęcia jednej akcji spółki po cenie nominalnej 0,1 zł. Możliwość wykonania praw z warrantów będzie uzależniona proporcjonalnie od wypłacenia spółce poszczególnych transz finansowania. Wypłata pierwszej transzy (4 mln euro) będzie uprawniać bank do wykonania praw z 40% warrantów, wypłata drugiej transzy (3 mln euro) do wykonania praw z 30% warrantów i wypłata trzeciej transzy (do 3 mln euro) do wykonania praw z pozostałych 30% warrantów” – czytamy dalej.

Umowa Scope Fluidics z EBI jest pierwszym projektem w Polsce w ramach Instrumentu Finansowania Chorób Zakaźnych (IDFF), będącego częścią programu Horyzont 2020, wspieranego przez Komisję Europejską. Finansowanie EBI wypełnia lukę rynkową w zakresie dostępnych opcji finansowania dla firm zajmujących się opracowywaniem nowych szczepionek i leków, innowacyjnych urządzeń medycznych i diagnostycznych lub nowatorskiej infrastruktury badawczej do zwalczania chorób zakaźnych, podsumowano.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)