Medinice przydzieliło 829 766 akcji serii J po cenie emisyjnej 30 zł sztuka

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej przydzielono 829 766 akcji serii J spółki Medinice po cenie emisyjnej wynoszącej 30 zł, podała spółka. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 24,89 mln zł.

Subskrypcją objętych było 1 072 400 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Przydział akcji nastąpił 7 czerwca 2021 r. W ramach subskrypcji akcji serii J akcje przydzielono 47 osobom. Nie dokonano redukcji zapisów, podano w komunikacie.

W połowie maja br. Medinice zdecydowało o rozpoczęciu oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej poprzez emisję nie więcej niż 1 072 400 akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Środki z emisji miały być wykorzystane na: rozwój projektów rozpoczętych, lecz będących na wczesnym etapie rozwoju (ok. 7 mln zł), nabycie istniejących produktów medycznych, rozwój produktów nierozpoczętych będących w fazie otrzymywania patentów oraz koszty ogólnego zarządu grupy.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2020 r.

(ISBnews)