Negatywny wynik testu po przyjeździe z Wlk. Brytanii nie zwalnia z kwarantanny

Otrzymanie negatywnego wyniku testu na COVID-19 po przyjeździe z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny na terytorium Polski, wynika z nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszło w życie.

Negatywny wynik testu nie zwalnia także z obowiązku kwarantanny osób przybywających z Republiki Południowej Afryki oraz z Indii.

„Przewiduje się: […] włączenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do listy krajów, w odniesieniu do których podróżujący rozpoczynający podróż z ich terytorium nie są uprawnieni do zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny przez uzyskanie negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2” – czytamy w uzasadnieniu.

Rozporządzenie umożliwia natomiast zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny osób, które po przylocie przebywają na terytorium Polski nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot w okresie 24 godzin, licząc od momentu przylotu (aby zostać zwolnionym z obowiązku muszą przedłożyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej bilet lotniczy potwierdzający wylot z w ciągu 24 godzin). Przepisy doprecyzowują także zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy polskiej przez dziecko do ukończenia 12. roku życia.

Ponadto rozporządzenie zakłada, że od soboty do końca wakacji zwiększony zostanie do 500 (z obecnych 250) limit osób, które mogą jednocześnie wziąć w zajęciach sportowych rozrywkowej i rekreacyjnej na otwartym powietrzu, poza obiektami sportowymi. W przypadku wydarzeń muzycznych na otwartej przestrzeni widzom i słuchaczom będzie udostępnianych 75% miejsc na widowni (dotychczas 50%), do 75% miejsc będzie też udostępnianych podczas imprez muzycznych w pomieszczeniach zamkniętych. Także w aquaparkach będzie dostępnych do 75% miejsc.

W przypadku udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym, więcej niż jednej grupy uczestników, odstęp między grupami biorącymi udział w wydarzeniu, bądź zajęciach ma wynosić co najmniej 15 minut (dotychczas 30 minut).

W pozostałej części obowiązują dotychczasowe obostrzenia (tzn. odległość 1,5 m na otwartej przestrzeni oraz 10 m2 na osobę w pomieszczeniach zamkniętych). W pomieszczeniach zamkniętych nadal obowiązują maseczki.

(ISBnews)