Powstało Ogólnopolskie Porozumienie organizacji działających na rzecz wcześniaków i ich rodziców

Siedem organizacji pozarządowych działających w całej Polsce na rzecz wcześniaków i ich rodziców zawiązało nieformalną, parasolową inicjatywę Ogólnopolskie Porozumienie – Razem dla Wcześniaków, #RazemMożemyWięcej.Jego celem jest współdziałanie w sprawach rangi ogólnopolskiej, współpraca ze środowiskiem medycznym oraz decydentami nad poprawą systemu opieki nad wcześniakami w Polsce, a także wsparcie rodziców wcześniaków.

Członkowie Porozumienia będą mówić jednym, mocnym głosem o sprawach najważniejszych dla najmniejszych z najmłodszych i ich rodziców. Pierwszym wymiernym efektem współpracy organizacji będzie przeprowadzenie ogólnopolskiej ankiety wśród rodziców aktualnie hospitalizowanych dzieci.

Po jej zakończeniu do Ministerstwa Zdrowia zostanie skierowany apel w sprawie umożliwienia codziennej obecności przy dzieciach rodzicom wcześniaków. Niestety, pomimo trwającej od ponad roku międzynarodowej kampanii #zeroseparacji, problem wciąż trwa, co powoduje cierpienie rodziców oraz wywiera niekorzystny wpływ na zdrowie najmniejszych z najmłodszych oraz stan emocjonalny rodziców. Możliwość karmienia piersią oraz kangurowania wcześniaków przez obydwoje rodziców to istotne elementy procesu terapeutycznego.

Porozumienie – Razem dla Wcześniaków jest inicjatywą otwartą dla innych organizacji, które zechcą dołączyć, a wszelkie jej inicjatywy będą podejmowane w ramach konsensusu wszystkich organizacji członkowskich.

Praca na rzecz Porozumienia jest pracą społeczną, a status członków jest równy dla każdego, nie przewiduje się wyłaniania nieformalnych liderów tej inicjatywy.
Porozumienie jest inicjatywą apolityczną, niezależną, nie jest wspierana finansowo przez żadne podmioty.
W skład porozumienia weszły: Grupa wsparcia dla rodziców wcześniaka Calineczki, Fundacja Koalicja dla wcześniaka, Fundacja Laboratorium Marzeń, Fundacja Mali Wojownicy, Fundacja MatkoweLove, Fundacja Przed Czasem, Stowarzyszenie Za wcześnie.