Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Na wielu uczelniach ruszą w tym tygodniu dobrowolne szczepienia studentów przeciw koronawirusowi, m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Zdarza się jednak, że uczelnie wyższe naciskają na studentów w sprawie szczepień i różnicują ich ze względu na ich status zdrowotny, np. odmawiają dostępu do zajęć i praktyk osobom niezaszczepionym przynajmniej pierwszą dawką preparatu. Zdaniem specjalistów praktyki takie wydają się wątpliwe prawnie.
–Psychiatra dzieci i młodzieży dr n. med. Lidia Popek powiedziała, że pandemia bardzo zmieniła objawy zaburzeń klinicznych zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych. Badania mówiące o skali depresji u młodzieży są bardzo niejednoznaczne i wahają się w przedziale od 6 do ponad 10% przypadków.

Gazeta Wyborcza
–Ministerstwo Zdrowia przedstawiło założenia reformy szpitali. Zarządzaniem placówkami ma się zająć Agencja Rozwoju Szpitali, która po ocenie sytuacji poszczególnych lecznic pod względem potrzeb chorych i stanu finansów podzieli je na 4 kategorie – od A do D. Kategoria A obejmie szpitale potrzebne pacjentom i w dobrej sytuacji finansowej, D – placówki wymagające radykalnych zmian (np. likwidacji oddziałów) i w złej sytuacji finansowej. Zarządzanie w szpitalach kategorii D przejmą oddelegowani menedżerowie.

Dziennik Gazeta Prawna
–Zespół resortu zdrowia, który wypracował podstawy do projektu ustawy reformującej system szpitalnictwa, zarekomendował reformę sieci szpitali. Zmianie ma ulec przede wszystkim sposób finansowania – zaproponowano finansowanie mieszane, zmniejszające rolę ryczałtu. Zasugerowano również wyłączenie z sieci ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zalecono także taką organizację opieki, która pozwoli wyeliminować dublowanie świadczeń i efektywniej wykorzystywać kadrę.

Puls Biznesu
–Janssen, producent szczepionki przeciw koronawirusowi, znanej pod nazwą Johnson & Johnson, wciąż prowadzi i przygotowuje kolejne badania kliniczne dot. preparatu. Jedno z nich zostanie przeprowadzone w Polsce – w jego ramach szczepionka Janssena i placebo będą podawane zdrowym ochotnikom w wieku 18–55 lat. Polska jest jednym z trzech krajów, w których przeprowadzone zostaną podobne badania.