Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Jak podaje Michał Szczerba z KO, koszty organizacji i funkcjonowania Szpitala Narodowego w ciągu 7 miesięcy, przy 1,8 tys. pacjentów i 1,3 tys. personelu, wyniosły 100 mln zł. Pobyt jednego pacjenta wynosił ponad 50 tys. zł.
–W pracach legislacyjnych znajduje się projekt ustawy dot. wyrobów medycznych, mającej uzupełnić regulacje unijnego rozporządzenia, obowiązującego od 26 maja. Wejście w życie nowych przepisów planowane jest od 1 stycznia 2022 r. Projekt zakłada m.in. kary za wprowadzenie do obrotu wyrobów niespełniających wymogów unijnego rozporządzenia, a także za reklamowanie wyrobów w sposób niezgodny z rozporządzeniem i planowaną ustawą.

Rzeczpospolita
–Od 13 i 26 czerwca znoszone będą kolejne obostrzenia pandemiczne. Widzowie będą mogli spożywać jedzenie i picie w instytucjach kultury i miejscach rozrywki, zwiększą się także limity wiernych w kościołach. Hotele w czasie wakacji będą mogły być zapełnione w 75% – do tego limitu nie zalicza się jednak osób zaszczepionych. Ta sama reguła będzie obowiązywała w przypadku kin, teatrów i restauracji. W transporcie publicznym zniesiony zostanie limit pasażerów.