Namnażanie komórek macierzystych krwi pępowinowej nadzieją dla chorych na nowotwory?

Na całym świecie trwa obecnie ponad 3 000 badań z różnych dziedzin, które mają na celu odkryć potencjał komórek macierzystych. Opublikowane w ubiegłym tygodniu wyniki badań nad zastosowaniem namnożonych komórek macierzystych krwi pępowinowej w leczeniu chorych z nowotworami krwi pokazują, że komórki namnożone w laboratorium i przeszczepione pacjentowi przynoszą korzyść kliniczną.

Omidubicel to nazwa preparatu namnożonych w warunkach laboratoryjnych komórek krwiotwórczych pochodzących z pojedynczej jednostki krwi pępowinowej. W badaniu klinicznym zbadano jego skuteczność w porównaniu ze standardowym przeszczepieniem komórek macierzystych krwi pępowinowej. Badanie trwało pomiędzy styczniem 2015 roku a styczniem 2020 roku, brało w nim udział 125 pacjentów w wieku od 13 do 65 lat, chorych na nowotwory krwi.

Pacjenci, którzy otrzymywali Omidubicel osiągnęli odpowiednią regenerację białych krwinek krwi 10 dni wcześniej, niż pacjenci poddawani standardowej terapii. Co więcej, nastąpiła u nich szybsza regeneracja płytek (do 42 dni vs 90 dni), mniejsza częstość występowania bakteryjnych lub inwazyjnych zakażeń grzybiczych (37% vs 57%) i spędzali więcej czasu poza szpitalem w ciągu pierwszych 100 dni po przeszczepie niż pacjenci z grupy kontrolnej.

„Namnażanie komórek krwiotwórczych było świętym Graalem hematologii – pomysłem, którego pomimo wielu prób przez dekady nikomu nie udało się zrealizować. Wyniki tego badania pokazują, że udało się dojść do punktu, w którym przestaje mieć znaczenie liczba komórek. Co więcej – namnożone komórki z krwi pępowinowej potrafią szybciej zregenerować układ krwiotwórczy po przeszczepieniu. Może to oznaczać szersze wprowadzenie tego typu metod do praktyki klinicznej” – wyjaśnia cytowana w komunikacie dr hab. n. med. Emilian Snarski, Dyrektor Medyczny Polskiego Banku Komórek Macierzystych.

Jest to kolejne badanie pokazujące możliwość namnażania komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej i skutecznego ich zastosowania w leczeniu nowotworów krwi. Dzięki takim metodom namnażania komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej można z powodzeniem zastosować krew pępowinową tam, gdzie liczba pobranych komórek była stosunkowo mała.