Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Z wyliczeń „DGP” wynika, że za 2–3 tygodnie akcja szczepień przeciwko koronawirusowi niemal się zatrzyma. Obecnie 100 tys. iniekcji tygodniowo to pierwsze dawki. Liczba Polaków, którzy czekają na drugą dawkę, wynosi 2,9 mln.
–Jak podaje „DGP”, dziś do ministerstwa zdrowia trafi pismo branży farmaceutycznej ws. przerwania prac nad projektem ustawy regulującej ceny leków. Zdaniem producentów moment przed ewentualnym nadejściem czwartej fali to niedobry czas na wprowadzanie zmian o trudnych do ustalenia konsekwencjach społeczno-gospodarczych. Resort przedłużył termin konsultacji w tej sprawie.
–Na polecenie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego Narodowy Fundusz Zdrowia uzupełnił program rehabilitacji postcovidowej o rehabilitację psychiatryczną. Będzie ona trwała od 4 do 8 tygodni, celem jest poprawa stanu zdrowia w aspekcie psychosomatycznym.

Rzeczpospolita
–Projekt nowelizacji rozporządzenia ws. specjalizacji mających zastosowanie w ochronie zdrowia zakłada powstanie nowego zawodu medycznego – chirurgicznego asystenta lekarza, który miałby asystować przy stole operacyjnym i zastępować chirurga w niektórych czynnościach przed- i pooperacyjnych. Nowy zawód miałby być uzyskiwany jako specjalizacja przez odpowiednio przeszkolone pielęgniarki i ratowników medycznych.