Spółka Grupy Polpharma Biologics zawarła umowę na komercjalizację leku biopodobnego do Ranibizumabu wykorzystywanego w terapii okulistycznej

Grupa Polpharma Biologics ogłosiła, że jej spółka joint venture z Santo Holding (Grupa Strüngmann) – Bioeq zawarła z Teva Pharmaceutical Industries umowę partnerstwa dotyczącą komercjalizacji leku biopodobnego, kluczowego w terapii okulistycznej wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej. Umowa przewiduje rozwój i produkcję kandydata na lek okulistyczny biopodobny do Ranibizumabu (Lucentis®), w ramach której lek będzie sprzedawany w Europie, Kanadzie, Izraelu i Nowej Zelandii.

Ranibizumab (Lucentis®) jest fragmentem antyangiogennego przeciwciała monoklonalnego (Fab), który został dopuszczony do leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej, częstej formy utraty wzroku związanej z wiekiem. Na całym świecie co najmniej 25 do 30 milionów ludzi cierpi na to schorzenie. Wprowadzenie na rynek substancji biopodobnej do Ranibizumabu, dzięki udowodnionemu analitycznemu i klinicznemu podobieństwu, pozwoli zwiększyć konkurencję rynkową, obniżyć koszty a przez to rozszerzyć dostęp pacjentów do terapii.

„Jest to olbrzymi krok naprzód w zakresie leków odmieniających życie. Jesteśmy dumni, że program prac rozwojowych nad lekiem biopodobnym FYB201 został pomyślnie zakończony. Dzięki tej umowie więcej pacjentów uzyska dostęp do wysoce skutecznych metod leczenia utraty wzroku, w tym zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem. Jest to kolejny przykład zaangażowania Grupy Polpharma Biologics w dostarczanie pacjentom bezpiecznych i skutecznych leków” – powiedział cytowany w komunikacie Dr Joerg Windisch, Prezes Zarządu Grupy Polpharma Biologics.

W roku 2019 Bioeq zawarł umowę z Coherus BioSciences dotyczącą komercjalizacji tego leku na terytorium USA.

Licencja leku biopodobnego do Ranibizumabu (FYB201) została pozyskana od firmy Formycon AG, wiodącej niemieckiej firmy rozwijającej leki biopodobne. Prace rozwojowe nad opracowaniem leku były prowadzone przez Bioeq AG. Badania kliniczne III fazy wykazały, że skuteczność leczenia pacjentów z nAMD substancją FYB201 jest porównywalna do skuteczności preparatu Lucentis®.

Grupa Polpharma Biologics posiada w Polsce dwa ośrodki rozwoju i produkcji leków biologicznych – centrum badawczo-rozwojowe w Gdańsku oraz nowoczesny ośrodek wytwarzania leków biologicznych w Warszawie-Duchnicach, które można zaliczyć do grona najbardziej zaawansowanych tego typu obiektów w Europie, a także prowadzi działalność badawczo-rozwojową w Holandii. Jest największą polską firmą biotechnologiczną zajmującą się rozwojem i wytwarzaniem leków biopodobnych. Grupa zatrudnia obecnie w Polsce ponad 800 osób.

Bioeq AG jest szwajcarską spółką biofarmaceutyczną typu joint venture założoną przez Grupę Polpharma Biologics i Strüngmann Group. Bioeq zajmuje się opracowywaniem, licencjonowaniem i komercjalizacją leków biopodobnych.

Teva Pharmaceutical Industries działa od ponad stu lat. Specjalizuje się w dziedzinie leków generycznych i specjalistycznych, a jej portfolio obejmuje ponad 3,5 tys. produktów w niemal każdym obszarze medycyny terapeutycznej.