Biomed-Lublin miał 2,96 mln zł zysku netto, 5,74 mln zł EBITDA w II kw. 2021

Biomed-Lublin odnotował 2,96 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 0,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,13 mln zł wobec 37 tys. zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 5,74 mln zł wobec 1,42 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,46 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 9,28 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 1,77 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 0,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 20,01 mln zł w porównaniu z 19,7 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 6,39 mln zł wobec 5,18 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu przychody ze sprzedaży wzrosły o 313, tys. zł, tj. o 2% w porównaniu do I półrocza 2020 r. Największy wpływ na to miała sprzedaż Distreptazy (wzrost o 31%), Onko BCG (wzrost o 40%), Szczepionki BCG (wzrost o 3%), Lakcidu (spadek o 72%), podano w raporcie.

„Mamy za sobą kolejny udany okres. Poprzednio rok finansowy 2020 był najlepszym od lat. Teraz mamy bardzo udane pierwsze półrocze 2021, w którym znowu odnotowaliśmy wzrosty na każdym parametrze operacyjnym. Zaprezentowane wyniki są także potwierdzeniem informacji, które przekazaliśmy inwestorom przy publikacji sprawozdania finansowego za I kw. 2021 r., że część zamówień, w wyniku zakłóceń w łańcuchach dostaw w okresie trzeciej fali pandemii, została przesunięta na kolejne okresy. Wypracowane wyniki to również dowód skuteczności działań operacyjnych w ramach konsekwentnie realizowanej od kilku lat strategii oraz słuszności obranego kierunku rozwoju w przyjętym modelu biznesowego” – skomentował p.o. prezesa Piotr Fic, cytowany w komunikacie.

„Spółka jest w dobrej sytuacji finansowej, o czym świadczy niedawna przedterminowa spłata pożyczki w kwocie 6 mln zł. Jej efektem jest zmniejszenie zadłużenia spółki oraz obniżenie kosztów finansowych a także uwolnienie pojemności dłużnej spółki i wykreślenie hipoteki, co istotnie zwiększy możliwości pozyskania finasowania na realizację strategicznych projektów spółki, w tym przede wszystkim budowy Zakładu Produkcyjnego Onko BCG” – dodał.

Strategia spółki zakłada rozwój w eksporcie poprzez partnerów biznesowych na poszczególnych rynkach.

„Jesteśmy aktywni na tym polu. Liczymy, że pod koniec 2022 r. zainaugurujemy komercjalizację Onko BCG w Szwajcarii, a rok później na rynku niemiecki. Intensywnie planujemy nad wejściem na kolejne rynki” – zapowiedział też Fic.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)