Morawiecki: Rząd przeznaczy 7 mld zł na modernizację szpitali do 2029 r.

Na modernizację polskich szpitali rząd przeznaczy ok. 7 mld zł do 2029 r. Inwestycje w infrastrukturę leczniczą mają przyczynić się do poprawy jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że nakłady na ochronę zdrowia zostaną zwiększone do 6% PKB do 2023 r. i 7% PKB do 2027 r. W tym roku zwiększono także limit przyjęć na medycynę o ok. 600 miejsc.

„W ramach naszych działań powołujemy fundusz, który w najbliższych kilku latach w wielkości 7 mld zł będzie służył na modernizację takich elementów funkcjonowania szpitali jak chociażby wymiana 90 tys. łóżek szpitalnych dla pacjentów, 4,5 tys. łóżek na OIOM-ach, 400 dodatkowych i wymienionych ambulansów, które będą najnowocześniejsze i wsparcie dla ratownictwa medycznego” – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

„Te wszystkie działania w ramach funduszu modernizacji szpitali przyczynią się zasadniczo do dalszej poprawy funkcjonowania służby zdrowia” – dodał.

Subfundusz Modernizacji Podmiotów Leczniczych (SMPL) ma być częścią Funduszu Medycznego. W ramach Funduszu Medycznego zostaną wyodrębniono 4 subfundusze, w ramach których powstają i będą powstawały dedykowane programy i działania służące realizacji jego celów:

Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych
Subfundusz infrastruktury strategicznej
Subfundusz rozwoju profilaktyki
Subfundusz terapeutyczno-innowacyjny

SMPL zostanie wdrożony poprzez ustanowioną przez Radę Ministrów uchwałę w sprawie przyjęcia Programu inwestycyjnego Modernizacji Podmiotów Leczniczych.

Wybór wniosków o dofinansowanie nastąpi w drodze konkursów, które zorganizuje i przeprowadzi minister zdrowia. Dofinansowanie odbywać się będzie w formie dotacji celowej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy podmiotem leczniczym a Ministerstwem Zdrowia. O wsparcie będą mogły ubiegać się podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

SMPL ma obejmować:

wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych;
wsparcie procesów konsolidacyjnych podmiotów leczniczych;
wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego;
wymiana łóżek szpitalnych.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w tym roku na inwestycje na infrastrukturę szpitalną ma zostać przeznaczonych około 900 mln zł. Pierwsze nabory wniosków zaplanowano na ostatni kwartał 2021 r. Wówczas:

698 mln zł ma trafić rozwój infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych – przekształcenie istniejących łóżek (oddziałów) w łóżka opieki długoterminowej;
126 mln zł – na wsparcie ratownictwa medycznego – budowę i modernizację lądowisk/lotnisk przy Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR);
129 mln zł – na wymianę łóżek szpitalnych.

Kolejne nabory będą ogłaszane sukcesywnie w następnych latach, a docelowa kwota na wskazane działania może zostać zwiększona w ramach środków dostępnych w Funduszu Medycznym (łącznie blisko 40 mld zł do 2029 r.)

W ramach Subfundusz Modernizacji Podmiotów Leczniczych ma powstać:

177 zmodernizowanych i doposażonych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki w zakresie opieki długoterminowej.
60 zmodernizowanych i doposażonych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu geriatrii.
15 tys. nowych łóżek utworzonych w opiece długoterminowej.
1 tys. nowych łóżek utworzonych w geriatrii.
90 tys. 300 wymienionych łóżek szpitalnych, w tym 4,5 tys. łóżek intensywnej opieki medycznej.
387 zmodernizowanych o doposażonych jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
422 zakupionych ambulansów
22 doposażonych baz LPR

Minister zdrowia poinformował również, że w roku akademickim 2021/2022 zwiększono limit przyjęć na studia medyczne o 600 osób.

(ISBnews)