Neuca oczekuje ok. 3% wzrostu rynku hurtu aptecznego w 2021 r.

Neuca obserwuje obecnie powrót dynamiki rynku do poziomów sprzed lockdownu i prognozuje, że w całym 2021 roku rynek hurtu aptecznego wzrośnie o ok. 3%, poinformował prezes Piotr Sucharski. W I poł. br. dynamika wzrostu rynku sięgnęła 0,8%.

„Widzimy, że w ostatnich tygodniach sytuacja wyraźnie normalnieje i dynamiki wracają do poziomu sprzed lockdownu, czyli z lat przed 2020 rokiem, i w oparciu o to możemy prognozować, że zakończymy rok dynamiką ok. 3-procentową, czyli taką, jaką zakładaliśmy na początku roku, gdy planowaliśmy cały 2021 rok. Jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami i wierzymy w to, że powrót do normalności będzie już trwały” – powiedział Sucharski podczas konferencji prasowej online.

Jak podkreślił, pierwsze półrocze w branży to okres bardzo burzliwy pod względem dynamiki i zmienności rynku.

„Pierwszy kwartał to wysoka ujemna dynamika 18-proc. ze względu na zamrożenie lockdownowe i wysoką bazę w marcu ub. roku. W drugim kwartale sytuacja wręcz odmienna, bo niska baza lockdownu 2020 roku jest porównana z powrotem do normalności w tym roku i drugi kwartał notuje wysokie dynamiki 30-procentowe, co razem daje dodatnią dynamikę za I półrocze” – wskazał.

Rynek hurtu farmaceutycznego w II kwartale osiągnął 30-proc. dynamikę wzrostu i wyniósł 8,04 mld zł. Narastająco po I półroczu dynamika wzrostu rynku wyniosła 0,8% r/r., a jego wartość sięgnęła prawie 16 mld zł.

W ocenie prezesa, w perspektywie długoterminowej rynek hurtu aptecznego może rosnąć w tempie 2-5%, a najbardziej prawdopodobne są dynamiki bliskie 3%.

„Zakładamy różne scenariusze – od tych pesymistycznych do optymistycznych, ale długoterminowo te scenariusze się bardzo nie różnią, jeśli chodzi o dynamikę rynku, ponieważ zakładamy, że to będą widełki między 2% a 5%, czyli to nie jest bardzo duża rozbieżność. Nam najbliżej jest myślenia o przyszłych latach z dynamiką w granicach 3%, czyli taką, jak zaplanowaliśmy w tym roku” – powiedział Sucharski.

Jak podkreślił, dynamika rynku jest mocno skorelowana ze wzrostem całej gospodarki.

„Wierzymy w powrót dynamik do okresu sprzed COVID-19” – zakończył.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2020 r. wyniósł 32,1%.

(ISBnews)