Neuca widzi możliwość upublicznienia TU Zdrowie za kilka lat

Neuca nie wyklucza, że w przypadku pomyślnego zakończenia transakcji zakupu udziałów spółki Pomerania – jedynego akcjonariusza Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie – spółka ta może zadebiutować na giełdzie w perspektywie kilku lat, wynika z wypowiedzi prezesa Neuki Piotra Sucharskiego.

„Wszystkie biznesy, które są obecnie w grupie i gdzie mamy 100% udziałów – tutaj nie zakładamy rozwoju poprzez wejście na giełdę. Natomiast, gdyby pomyślnie zakończyła się transakcja zakupu akcji TU Zdrowie, to tutaj widzimy taką możliwość, żeby za kilka lat pojawić się z tym podmiotem na giełdzie” – powiedział Sucharski podczas konferencji prasowej online.

W styczniu br. Neuca podała, że podpisała umowy, na podstawie których ma nabyć 50,2% akcji spółki Pomerania, która jest jedynym akcjonariuszem Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie. Cena sprzedaży 50,2% akcji w spółce Pomerania wynosi 37,9 mln zł i może zostać powiększona do maksymalnej kwoty 61,5 mln zł w przypadku osiągnięcia przez TU Zdrowie w latach 2020-2022 określonego poziomu składki zarobionej oraz zysku brutto.

W maju Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Neukę kontroli nad spółką Pomerania Investments S.A. z siedzibą w Gdyni.

Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie jest polskim towarzystwem ubezpieczeniowym, jedynym na rynku specjalizującym się wyłącznie w zdrowiu. TU Zdrowie obsługuje ponad 150 tys. ubezpieczonych współpracując z ponad 3,5 tys. placówek medycznych w całej Polsce.

Prezes podkreślił, że realizowana przez Neukę od kilkunastu lat strategia, zakładająca również przejęcia i połączenia, będzie kontynuowana.

„Nasza strategia rozwoju od bardzo wielu lat się nie zmienia – od 2006 r., kiedy ogłosiliśmy, że strategia przewiduje również akwizycje, to niezmiennie aktywnie poszukujemy możliwości również przez połączenia, czy akwizycje innych podmiotów. Tak jest obecnie i to we wszystkich obszarach działania, tj. na rynku dystrybucji, na rynku produkcji leków i we wszystkich obszarach pacjenckich aktywnie realizujemy możliwości rozwoju, a wysoką dynamikę zapewniają właśnie połączenia akwizycyjne. Na pewno nie zatrzymamy się w poszukiwaniach tej drogi rozwoju” – zapewnił Sucharski.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2020 r. wyniósł 32,1%.

(ISBnews)