Ukazało się rozporządzenie, przedłużające obecne obostrzenia do 30 września

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zakładająca przedłużenie – z niewielkimi zmianami- obecnie obowiązujących obostrzeń do 30 września ukazała się już w Dzienniku Ustaw.

Dotychczasowe przepisy miały obowiązywać do 31 sierpnia. Nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie jutro.

Zakłada ona:

– przedłużenie do dnia 30 września 2021 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami rozporządzenia;

– rozszerzenie katalogu podmiotów, które są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej (o uczestnika międzynarodowej konferencji, organizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez instytucję państwową lub samorządową);

– modyfikację przepisów dotyczących warunków prowadzenia, w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30.Z);

– rozszerzenie katalogu sytuacji, w których nie stosuje się nakazu zasłaniania ust i nosa ( o osoby biorące udział w określonych egzaminach, w tym m.in. egzaminie ósmoklasisty, egzaminie maturalnym, potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz adwokackim, radcowskim, notarialnym, oraz egzaminów na aplikację jeżeli w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m;

– rozszerzenie katalogu sytuacji, do których nie stosuje się ograniczeń dotyczących limitów osób biorących udział w określonych spotkaniach (w tym w egzaminach na aplikację, kolokwiach).

(ISBnews)