Muller: Projekt dot. sprawdzania szczepień przez pracodawców to inicjatywa posłów

Projekt, zakładający możliwość weryfikacji przez pracodawców czy pracownik jest zaszczepiony jest wypracowywany w formie inicjatywy poselskiej, jako poprawki do ustaw aktualnie procedowanych w Sejmie, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller. Podkreślił, że rząd chce by projekt ten był głosowany na kolejnym posiedzeniu Sejmu, zaplanowanym na połowę września.

„[Projekt] teraz jest wypracowywany, ale to jest w formie inicjatywy poselskiej, która zgłasza poprawki do ustaw procedowanych w Sejmie aktualnie” – powiedział Muller w Radiu Zet.

Pytany czy osoby niezaszczepione będą przesuwane na inne stanowiska bądź wysyłane na urlop bezpłatny, Muller stwierdził: „Jeżeli chodzi o te rozwiązania szczegółowe […] to one nie zostały jeszcze w 100% wypracowane”.

Nie chciał bezpośrednio odnosić się do propozycji konkretnych regulacji.

„To jest daleko idące rozwiązanie i dopiero etap sejmowy o tym zdecyduje. I to będzie zgłaszane na następnym posiedzeniu Sejmu, nie dzisiejszym, ale kolejnym. Chcemy, żeby te poprawki do ustaw trafiły na kolejnym posiedzeniu Sejmu i wtedy były głosowane” – podkreślił.

Dodał, że w rządzie nigdy nie było akceptacji dla regulacji, umożliwiającej wysyłanie niezaszczepionych pracowników na urlop bezpłatny.

„Tutaj jest duży znak zapytania i ja nie mam pewności, a wręcz raczej pewność, że nie będzie takiego rozwiązania, bo tu nie chodzi o to, żeby osoba, która jest niezaszczepiona nie miała poborów, szczerze mówiąc nie przypominam sobie, żeby takie rozwiązanie było dyskutowane, jako to które ma być przyjęte do tego przedłożenia sejmowego” – powiedział.

„Oczywiście, pojawiało się w ramach różnego rodzaju postulatów, ale na rządzie nigdy takiej akceptacji nie było” – dodał.

Z końcem sierpnia w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawia się informacja, ze rząd planuje przyjęcie projektu umożliwiającego pracodawcom weryfikację czy pracownicy są zaszczepieni, posiadają negatywny wynik testu lub przechodzili COVID-19. Jak wynikało z wykazu, w przypadku braku informacji na ten temat pracodawca mógłby delegować taką osobę do pracy poza jej stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy albo skierować na urlop bezpłatny.

Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych było planowane na III kw.

(ISBnews)