MZ zmienia rozporządzenie ws. centrów zdrowia psychicznego

Ministerstwo Zdrowia skierowało właśnie do konsultacji rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Mają zmienić się (czytaj: obniżyć) kryteria, na podstawie których placówki mogą przystępować do programu. Obniżone zostały także wymogi wobec liczby personelu. Pilotaż ma zostać także poszerzony o nowe placówki.

„Zmiana ma na celu umożliwienie włączenia do programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, zakwalifikowanych przez Ministra Zdrowia centrów nie posiadających własnego oddziału psychiatrycznego” – czytamy w uzasadnieniu.

Proponuje się rozszerzenie pilotażu o następujące podmioty:
1) Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo;
2) Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;
3) Samodzielny Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku;
4) Centrum Medyczne HCP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
5) Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Wrocław);
6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu.

„Są to podmioty, które wyraziły chęć przystąpienia do pilotażu oraz zostały zweryfikowane przez Biuro do spraw pilotażu Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego, które z upoważnienia Ministra Zdrowia realizuje zadania nadzorująco-kontrolne nad pilotażem” – wyjaśnia resort.

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania z 7-dniowym terminem zgłaszania uwag.

Pełen tekst rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351250/katalog/12815158#12815158