PEX PharmaSequence: Rynek apteczny wzrósł o 12% r/r do 3,17 mld zł w VIII

Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 12% r/r i wyniosła 3,17 mld zł w sierpniu, wynika z danych PEX PharmaSequence. Firma prognozuje, że sprzedaż całego rynku aptecznego wyniesie 39,4 mld zł na koniec 2021 r., tj. o 4,4% więcej niż w roku 2020.

„Rynek apteczny w sierpniu 2021 roku zanotował sprzedaż na poziomie 3 167,5 mln zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2020 wzrosła o 339,4 mln zł (+12%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 106,1 mln zł (-3,2%). Obrót statystycznej apteki w sierpniu 2021 wyniósł 239 tys. zł, był to wzrost o 14,6% względem analogicznego okresu 2020 roku” – czytamy w komunikacie.

Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 994,9 mln zł i wzrosła o 97,3 mln zł (+10,8%) w skali roku, sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 798,9 mln zł i wzrosła o 152,2 mln zł (+23,5%) r/r, a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 347,1 mln zł i wzrosła o 86,3 mln zł (+6,8%), podano również.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się dla jednego analizowanego segmentu. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 66,8 mln zł (-6,3%), sprzedaż produktów pełnopłatnych spadła o 39,1 mln zł (-4,7%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 2,1 mln zł (+0,2%).

„Średnia cena detaliczna leku w sierpniu wyniosła 24 zł i wzrosła o 0,2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 5,9%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 29,7 zł (wzrost o 2,3% vs sierpień 2020), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 31 zł (wzrost o 6,7% vs sierpień 2020), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 18,7 zł (wzrost o 7,7% vs sierpień 2020)” – czytamy dalej.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w sierpniu br. wyniosła 25,1% i była niższa o 0,5% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2020 r., a w porównaniu do lipca marża wzrosła o 2,6%.

W sierpniu refundacja leków osiągnęła wartość 750 mln zł, tj. o 10,1% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w sierpniu 23,7% i był niższy o 0,8 pkt proc. W porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 0,4 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku, zakończono.

Zgodnie z prognozą PEX PharmaSequence, sprzedaż na koniec 2021 r. całego rynku aptecznego wyniesie 39,4 mld zł, o 4,4% więcej niż w roku 2020. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9,5 mld zł (+1,8% w stosunku do 2020 roku).

PEX PharmaSequence jest polską firmą badawczo-doradczą. Specjalizuje się w usługach dla podmiotów działających w ramach szeroko rozumianego rynku ochrony zdrowia.

(ISBnews)