Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–W sobotnim proteście pracowników medycznych udział wzięło ok. 30 tys. osób. Ponadto medycy z Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Ochrony Zdrowia, którzy rozstawili tzw. Białe Miasteczko w Al. Ujazdowskich w Warszawie, zapowiedzieli, że protest potrwa do momentu spełnienia ich postulatów przez rząd. Domagają się zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, wyższych wynagrodzeń i odciążenia od obowiązków biurokratycznych. Bezpośrednią przyczyną protestu było odrzucenie przez posłów koalicji rządzącej senackich poprawek do nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach w publicznej ochronie zdrowia.

Gazeta Wyborcza
–Dziś rozpoczyna się akcja szczepień szkolnych w całej Polsce. Zainteresowanie jest jednak niewielkie, są placówki, w których nie zgłosił się ani jeden uczeń. Szkoły nie mają możliwości, aby ustalić, jaki jest wyszczepiony odsetek uczniów w konkretnej placówce.

Dziennik Gazeta Prawna
–Z Mapy potrzeb zdrowotnych, przygotowanej dla Ministerstwa Zdrowia, wynika, że w 39 z 54 specjalizacji liczba lekarzy jest mniejsza niż rekomendowana przez konsultantów krajowych. Według prognoz ten stan nie poprawi się w ciągu najbliższych lat. Największy deficyt dotyczy lekarzy chorób wewnętrznych.
–Do głównych zmian wprowadzonych przez Senat do tzw. ustawy o 7% PKB należą zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 7,2% PKB (i osiągnięcie tego pułapu do 2025 r.) oraz nałożenie odpowiedzialności za straty szpitali na ministra zdrowia.