Ptok: Będziemy rozmawiać z kompetentnymi przedstawicielami rządu

Na konferencji przedstawiciele komitetu protestacyjno-strajkowego ogłosili, że są gotowi do rozmów „z kompetentnymi przedstawicielami rządu”.
„Rząd musi być w nich reprezentowany przez osobę dającą gwarancję uczciwej i rzetelnej współpracy z nami” – powiedziała podczas konferencji prasowej Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

„Protestujemy nie tylko o podwyższenie wynagrodzeń, jak mylnie zinterpretowano nasze postulaty. Głównym celem naszego protestu jest zmiana złej ustawy o wynagrodzeniach oraz wzrost nakładów na ochronę zdrowia, poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników oraz lepsze wykorzystanie kadr medycznych” – tłumaczyła Ptok.

Jak dodawała jednym z palących problemów jest zbyt niska wycena procedur, przez co placówki zadłużają się. Dlatego protestujących „poparło wielu pracodawców ochrony zdrowia, czego dowodem jest list otwarty pracodawców”.

„Gdyby minister zdrowia konstruktywnie reagował na zgłaszane przez nas problemy i prowadził realny dialog z poszanowaniem stron, nie byłoby tak ostrego kryzysu w ratownictwie medycznym, nie byłoby w tej chwili masowej likwidacji oddziałów szpitalnych, nie byłoby protestów 40-, a niektórzy mówią, że nawet 50-tysięcznej rzeszy pracowników ochrony zdrowia na ulicach Warszawy i nie byłoby tu białego miasteczka przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów” – podkreśliła.

„Panie premierze, domagamy się realnego dialogu. Jesteśmy gotowi do rozmów z kompetentnymi przedstawicielami rządu” – dodawała.

Białe Miasteczko 2.0, które powstało po sobotnim proteście medyków, funkcjonuje szósty dzień.