Cena maksymalna w ofercie publicznej akcji PolTREG została ustalona na 105 zł

Mikroskop vor zwei Bildschirmen

Cena maksymalna akcji serii M PolTREG na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych została ustalona na 105 zł, podała spółka. Zapisy w pierwotnej ofercie publicznej spółki rozpoczną się dziś.

„W dniu 15 października 2021 roku, na podstawie rekomendacji firmy inwestycyjnej, zarząd spółki ustalił cenę maksymalną w wysokości 105 za każdą akcję serii M” – czytamy w suplemencie do prospektu.

Inwestorzy indywidualni będą zapisywać się na akcje oferowane (wyłącznie akcje serii M) od 19 do 25 października 2021 r.

Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych przyjmowane są w Domach Maklerskich: Ipopema Securities, mBank, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje oferowane od 27 do 29 października br. Budowa księgi popytu będzie prowadzona od 19 do 26 października 2021 r.

W ramach oferty spółka oferuje nie więcej niż 1 332 414 akcji serii M (nowe akcje). Jednocześnie przedmiotem oferty jest nie więcej niż 335 407 istniejących akcji spółki (akcje sprzedawane), oferowanych wyłącznie przez niektórych akcjonariuszy. Jeżeli wszystkie nowe akcje zostaną przydzielone i oferujący sprzedadzą wszystkie akcje sprzedawane, to po przeprowadzeniu oferty akcje oferowane stanowić będą 35,76% kapitału zakładowego spółki i będą uprawniać do 32,38% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Według wcześniejszych zapowiedzi, debiut spółki na GPW planowany jest na ok. 23 listopada br.

Zakłada się, że inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone 10-20% wszystkich akcji oferowanych, przy czym inwestorom indywidualnym będą przydzielane wyłącznie nowe akcje. Inwestorom instytucjonalnym mogą być przydzielane nowe akcje lub akcje sprzedawane.

PolTREG podawał, że zamierza pozyskać z emisji nowych akcji około 130 mln zł (brutto), które zostaną przeznaczone na finansowanie kluczowych celów strategicznych spółki, m.in. badań klinicznych terapii komórkowych w leczeniu cukrzycy typu 1 i stwardnienia rozsianego oraz rozwój platformy Treg 2.0 (antygenowo specyficzne Tregi oraz CAR-TREGs – rozwijane wspólnie z AZTherapies, jednym ze światowych liderów w tym obszarze), a także na finansowanie budowy własnego centrum badawczo-rozwojowego i nowego laboratorium produkcyjnego przeznaczonego do komercyjnej produkcji preparatów TREGS w Gdańsku.

W połowie 2024 r., po uzyskaniu wyników śródokresowych z badań klinicznych, spółka zamierza rozpocząć proces pozyskiwania partnera branżowego do kontynuacji badań klinicznych i komercjalizacji projektów zarówno w obszarze cukrzycy, jak i stwardnienia rozsianego.

PolTREG jest światowym pionierem terapii komórkowych opartych na Tregach – najbardziej zaawansowanym w badaniach klinicznych. Twórcy PolTREG przeprowadzili pierwsze na świecie podanie preparatu TREG u człowieka.

(ISBnews)