Falck: Pominięto ratowników transportu medycznego

Senat przyjął poprawki do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podczas posiedzenia przyjęto 3 poprawki, między innymi tę, która rozszerzyła 30% dodatek wyjazdowy dla ratowników medycznych. Dodatek ten mieliby otrzymywać ratownicy medyczni pracujący w szpitalnych oddziałach ratunkowych, centrach urazowych i lotniczym pogotowiu ratunkowym. W dniu 28 października 2021 roku wprowadzona została kolejna poprawka zmniejszająca 30% dodatek na 15% dodatek.
W powyższych dwóch poprawkach, 30% i późniejszej 15%, po raz kolejny zostali pominięciu ratownicy medyczni pracujący w specjalistycznym transporcie międzyszpitalnym, zespołach transportu medycznego – pisze w liście otwartym Michał Winter z Falck Medycyna.

„Pragnę nadmienić, że grupa ratowników medycznych pracujących w zespołach transportu medycznego, podczas walki z pandemią COVID19 została pominięta w wypłatach dodatku 100% wynagrodzenia, została pominięta w wypłatach dodatku 5000 złotych. Dzisiaj znów obserwujemy marginalizację i podział grupy zawodowej na „lepszych i gorszych”.
Dlatego też zwracamy się z prośba o włączenie ratowników medycznych pracujących w zespołach transportu medycznego do grupy pracowników otrzymujących 15% dodatek wyjazdowy” – czytamy dalej.

Powyższe uwzględnienie spowoduje zahamowanie coraz bardziej odczuwalnego zjawiska rezygnacji z pracy ratowników medycznych w zespołach transportu medycznego.

List został skierowany do senator Beaty Małecka – Libery, przewodniczącej Senackiej Komisji Zdrowia i Macieja Miłkowskiego, wiceministra zdrowia.