GSK sfinalizował sprzedaż fabryki w Poznaniu

Spółki Delpharm i GSK poinformowały dziś o zakończeniu przejęcia przez Delpharm zakładu produkcyjnego GSK w Poznaniu, wraz z całą infrastrukturą i liczącym około 700 osób personelem fabryki. Delpharm będzie nadal, przez co najmniej pięć lat, prowadzić na zasadach kontraktowych produkcję istniejących linii produktów GSK, natomiast GSK pozostanie właścicielem praw do wytwarzanych produktów i podmiotem odpowiedzialnym.

Spółka Delpharm z siedzibą we Francji należy do wiodących globalnych organizacji kontraktowych prowadzących działalność produkcyjną i rozwojową (CDMO). Spółka istnieje od ponad 30 lat i obecnie obsługuje 120 rynków. Zakład w Poznaniu jest jej 18. fabryką

„GSK konsekwentnie realizuje plany przeobrażenia się w nowego światowego lidera w dziedzinie profilaktyki i leczenia chorób, oferującego szczepionki, leki specjalistyczne i leki ogólnego przeznaczenia. W tym celu zmieniamy naszą firmę i wykorzystujemy posiadane zasoby do wspierania innowacyjności i rozwoju. Dzięki sfinalizowaniu tego przejęcia zapewniliśmy zakładowi w Poznaniu możliwość długofalowego działania w ramach Delpharm. To świetne rozwiązanie dla utalentowanego i oddanego swojej pracy zespołu, który od ponad dwudziestu lat zapewnia poznańskiej fabryce doskonałe wyniki dzięki wysokim standardom pracy. Firma GSK nadal jest mocno zaangażowana w działalność w Polsce. Nasze stale rozwijające się światowe centrum usługowe w Poznaniu zatrudnia już ponad 1500 osób, a GSK coraz więcej inwestuje w ważne obszary działalności, takie jak badania i rozwój” – powiedział cytowany w komunikacie Nikos Xydias, dyrektor generalny GSK Polska

Spółka Delpharm stawia sobie za cel rozbudowę swojej globalnej sieci dostaw, a zakład produkcyjny w Poznaniu – dzięki konkurencyjnej bazie kosztowej, wysokiej jakości produkcji, nastawieniu na ciągły rozwój oraz zdolności do wytwarzania różnych postaci farmaceutycznych – ma w niej do odegrania istotną rolę.

„Jesteśmy niezwykle zadowoleni z faktu pozyskania poznańskiej fabryki leków, która jest naszym pierwszym zakładem produkcyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej” – komentuje dyrektor generalny Delpharm Sébastien Aguettant

Transakcja zawarta pomiędzy spółkami Delpharm i GSK dotyczy wyłącznie zakładu w Poznaniu i nie obejmuje pozostałej działalności GSK w Polsce. Poznań pozostaje dla GSK kluczową lokalizacją o strategicznym znaczeniu. Znajdujący się w tym mieście GSK Global Hub zatrudnia ponad 1500 osób i świadczy wysokiej klasy usługi w obszarach technologii, finansów, badań i rozwoju, HR i zakupów na szczeblu europejskim i światowym.

Delpharm wytwarza każdego roku ponad miliard opakowań jednostkowych, ma obroty sięgające 900 mln EUR. Posiada obecnie 18 zakładów produkcyjnych (12 we Francji, 2 we Włoszech i po jednym w Belgii, w Kanadzie, w Holandii i w Polsce) mających w ofercie większość postaci farmaceutycznych leków dostępnych na rynku: tabletki, ampułki i fiolki z preparatami do wstrzykiwań, produkty liofilizowane, zawiesiny, roztwory, maści i kapsułki miękkie.

Firma GSK jest obecna w Polsce od ponad 40 lat i zatrudnia na terenie kraju około 3200 osób.