Jest projekt listopadowej listy refundacyjnej

Ukazał się projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2021 r. (patrz: https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-listopada-2021-r).

Jedną z nowości jest wpisanie do refundacji Cervarixu – szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Będzie ona dostępna dla każdego w 50 proc. odpłatności.

Rozszerzona została także refundacja dwóch szczepionek na grypę VaxigripTetra i Fluenz Tetra dla dzieci od ukończonego 60 miesiąca życia do ukończonego 18 roku życia.

Uwagi do listy można zgłaszać w wersji elektronicznej wyłącznie na adres e-mail: wykazy-uwagi@mz.gov.pl do 20.10.2021 r. (środa) do godz. 12.00.