Kolejki do lekarzy w Polsce skróciły się – wyniki Barometru WHC

Według danych Fundacji Watch Health Care, od ostatniego Barometru opublikowanego w lutym 2019 r. nastąpiło skrócenie czasu oczekiwania na pojedyncze świadczenie zdrowotne o 0,4 mies. Obecnie (dane z września 2021) czas oczekiwania na pojedyncze świadczenie wynosi 3,4 mies. „Wystawiono mniej skierowań na świadczenia w ubiegłym roku” – komentuje te dane Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia. – „Teraz obserwujemy dziwną sytuację – są kolejki oczekujących, a notujemy niedowykonania” – dodaje.

Zaobserwowana zmiana nie wpływa znacząco na polepszenie dostępu do świadczeń, a okres oczekiwania jest zbliżony do wyników Barometru z czerwca/lipca 2017 r. (średni czas oczekiwania: 3,1 mies.) oraz kwietnia/maja 2018 (średni czas oczekiwania: 3,7 mies.).

Według Fundacji, do najważniejszych wniosków 20. edycji Barometru WHC zaliczyć można:

 1. Średni czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne uległ niewielkiemu skróceniu w porównaniu do poprzednio badanego okresu (grudzień/styczeń 2019 r.) i utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie.
 2. Najdłużej pacjenci muszą czekać na świadczenia w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, gdzie średni czas oczekiwania wyniósł ok. 10,5 miesiąca. Długo w kolejce również będziemy czekać do świadczeń z dziedziny chirurgii plastycznej (8,1 mies.) oraz neurochirurgii (7,5 mies.). Najkrócej pacjenci czekają na realizację świadczeń z zakresu neonatologii oraz urologii dziecięcej onkologicznej, gdzie średni czas oczekiwania nie przekracza pół miesiąca (0,4 mies.). Biorąc pod uwagę powyższe oraz analizowane dziedziny nadal w Polsce istnieją istotne ograniczenia w dostępie do teoretycznie „gwarantowanych” świadczeń zdrowotnych.
 3. Największe wydłużenie średniego czasu oczekiwania w porównaniu do poprzedniego analizowanego okresu (tj. grudzień/styczeń 2019 r.) zanotowano w dziedzinach: kardiologia (o 2,7 mies.), otolaryngologia (o 2 mies.) oraz chirurgia dziecięca (o 1,8 mies.).
 4. Największa poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych nastąpiła w dziedzinach: endokrynologia (spadek o 8,2 mies.), kardiologia dziecięca (spadek o 5,2 mies.) oraz stomatologia (spadek o 4,2 mies.). Chociaż w dziedzinie endokrynologii obserwujemy spadek długości średniego czasu oczekiwania o 8,2 mies., należy podkreślić, że na świadczenia z tej dziedziny, nadal należy czekać średnio 3,4 mies.
 5. Średni czas oczekiwania na leczenie aparatem ortodontycznym w porównaniu do danych, które zostały zebrane na przełomie grudzień/styczeń 2019 r. zmniejszył się o 7,5 mies., przy czym łączny czas oczekiwania na to leczenie wynosi aż 14,5 mies.
 6. Aby uzyskać poradę specjalisty trzeba poczekać średnio 2,9 mies. W porównaniu do danych zebranych na przełomie grudnia/stycznia 2019 r. odnotowano spadek w oczekiwaniu dostępu do lekarzy specjalistów o 1,1 mies. Najdłuższy czas oczekiwania dotyczy wizyt: u chirurga naczyniowego (10,5 mies.), neurochirurga (9,6 mies.) oraz endokrynologa (7,6 mies.).
 7. Brak znaczących zmian w kolejkach do świadczeń zdrowotnych w porównaniu do wyników z przełomu grudnia/stycznia 2019 r. odnotowano w odniesieniu do 14 spośród 43 analizowanych dziedzin medycyny.
 8. Wyniki uzyskane przez Fundację WHC wskazują, że średnio na badanie diagnostyczne czeka się 1,9 mies. Zaobserwowano niewielki spadek w czasie oczekiwania na dane świadczenia (0,4 mies.) w stosunku do danych zebranych na przełomie grudnia/stycznia 2019 r.
 9. Wśród wszystkich zweryfikowanych przez Fundację WHC świadczeń diagnostycznych najdłuższy czas oczekiwania odnotowano w odniesieniu do echokardiografii przezklatkowej dopplerowskiej (5,2 mies.), jak również uroflowmetrii (badanie cewkowego przepływu moczu) (4,9 mies.) oraz USG gałki ocznej (4,4 mies.).
 10. W porównaniu do poprzednio badanego okresu największe pogorszenie w czasie oczekiwania odnotowano dla badania uroflowmetrii (badanie cewkowego przepływu moczu), gdzie kolejka w porównaniu z grudniem/styczniem 2019 r. zwiększyła się aż o 4,1 mies. Znaczne pogorszenie w dostępności odnotowano również w odniesieniu do badania elektrofizjologicznego serca (EPS) (wzrost o 3,6 mies.) oraz echokardiografii przezklatkowej dopplerowskiej (wzrost o 3,1 mies.).
 11. Największe skrócenie czasu oczekiwania na badanie diagnostyczne w porównaniu do poprzedniego analizowanego okresu (grudzień/styczeń 2019 r.) dotyczy artroskopii stawu biodrowego (poprawa o aż 22,8 mies.). Duże skrócenie czasu oczekiwania odnotowano również w przypadku sigmoidoskopii (poprawa o 7,6 mies.), badania bezdechu śródsennego (poprawa o 4,6 mies.) oraz biopsji cienkoigłowej wątroby (poprawa o 4,3 mies.)
 12. Zgodnie z obserwacjami Fundacji, jednym z największych problemów jest ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów oraz bardzo długi czas oczekiwania (wynikający z etapowości leczenia). W przypadku operacji wymiany zastawki serca łącznie od wizyty u lekarza POZ do przeprowadzenia operacji mija 20,4 miesiąca, czyli prawie 2 lata oczekiwania. Z kolei na operację usunięcia żylaków kończyn dolnych czas oczekiwania to blisko 3 lata (32,5 mies.), a czas oczekiwania na endoprotezoplastykę stawu kolanowego to 22,5 mies.