MZ zlikwiduje roczny staż podyplomowy. Ponownie

Ministerstwo zdrowia planuje likwidację rocznego stażu podyplomowego. To ma skrócić ścieżkę kształcenia specjalistów i zwiększyć dostępność kadr medycznych. „Rozmawialiśmy z rektorami uczelni medycznych na temat jakości kształcenia. Wkrótce przedstawimy stosowne rozwiązania legislacyjne, które pozwolą zwiększyć liczbę dostępnych lekarzy w systemie” – zapowiedział na konfencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) obradowała dzisiaj (26 października) w gmachu resortu zdrowia. Jej wynikiem jest uchwała o zniesieniu obowiązkowego, rocznego stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów. „W ich ocenie jest on całkowicie zbędny” – podkreślał prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) i przewodniczący KRAUM.

„Kształcenie na kierunkach medycznych jest utrzymywane na wystarczająco wysokim poziomie” – uzupełniał prof. Gruchała.

Dodał, że absolwenci są także bardzo dobrze przygotowani do rozpoczęcia pracy i kształcenia specjalizacyjnego od strony praktycznej, dzięki intensywnemu doskonaleniu umiejętności praktycznych na ostatnim roku studiów.

„W ciągu całego roku studenci odbywają zajęcia praktyczne przy łóżku pacjenta, w warunkach ambulatoryjnych i w nowoczesnych centrach symulacji medycznej. Ostatni praktyczny rok studiów sprzyja także możliwości świadomego podjęcia decyzji przez przyszłego absolwenta co do kierunku przyszłej specjalizacji” – tłumaczył.

Obecnie lekarze otrzymują prawo wykonywania zawodu po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP) i zaliczeniu stażu podyplomowego, który trwa 12 miesięcy. Następnie medyk odbywa 5 lub 6 lat kształcenia specjalizacyjnego.

Warto przypomnieć, że staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów został już zniesiony w 2011 roku, a w 2016 r. ponownie go przywrócono – także dzięki głosom posłów PiS. „W ciągu ostatnich 5 lat zmieniło się bardzo dużo. Uczelnie dokonały ogromnego postępu jakościowego. Proszę zobaczyć, w jakim stanie są centra symulacji medycznych. To są bardzo nowoczesne ośrodki. Poza tym wtedy nie było pandemii” – wyjaśniał Adam Niedzielski.

Zdania na ten temat w samym środowisku są podzielone. „Likwidacja stażu podyplomowego lekarza? Fatalny pomysł – przerabialiśmy to już w latach 2013 – 2015. Stażu podyplomowy jest niezbędny do bezpiecznego wykonywania zawodu” – uważa Tomasz Imiela, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie .

Z kolei Maciej Biardzki, lekarz i menedżer, stwierdza: „postulowałem to od blisko 10 lat. Wymaga to jednak wzmocnienia dydaktycznego uczelni. Próbował tego Konstanty Radziwiłł i szybko się wycofał. Czyżby teraz miałoby się to udać? Rękami rektorów? No, no”.