Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus dostanie 530 mln zł

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”, przedłożoną przez ministra zdrowia.

Rząd ustanowił program wieloletni, który zakłada modernizację Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. W latach 2022–2026 na ten cel przeznaczonych zostanie z budżetu państwa prawie 530 mln zł.

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus wymaga modernizacji ze względu na blisko 120-letnie funkcjonowanie. Przestarzała i zużyta infrastruktura budowlana i techniczna szpitala jest niedostosowana do zabezpieczania aktualnych potrzeb zdrowotnych. Skomplikowany i rozproszony układ budynków negatywnie wpływa także na organizację udzielanych świadczeń.

Program zakłada budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury, która umożliwi:
zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów;
wprowadzenie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia;
skrócenie czasu hospitalizacji;
stworzenie odpowiednich warunków do realizacji nowoczesnego i skutecznego leczenia wysokospecjalistycznego;
stworzenie nowoczesnej bazy do kształcenia studentów, stażystów i rezydentów.
Jednym z flagowych rezultatów inwestycji będzie utworzenie Centrum Transplantacyjnego, w ramach którego nastąpi konsolidacja tego typu świadczeń udzielanych dotychczas w szpitalach przy ul. Banacha oraz Lindleya.
W latach 2022–2026 na program wieloletni przeznaczonych zostanie prawie 530 mln zł ze środków budżetu państwa.