Adamed został partnerem Warsaw Health Innovation Hub

Adamed dołączył do Warsaw Health Innovation Hub – wspólnej inicjatywy Agencji Badań Medycznych i wiodących podmiotów z sektora medycyny, farmacji oraz biotechnologii, koordynowanej przez Wydział Innowacji i Rozwoju Biotechnologii ABM.

22 listopada br., Paweł Roszczyk Członek Zarządu Adamed Pharma, Dyrektor Zarządzający wraz z Prezesem Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. med. Radosławem Sierpińskim – podpisali porozumienie o współpracy i dołączeniu firmy Adamed do grona partnerów WHIH.

Warsaw Health Innovation Hub to pierwsza na skalę Europy Środkowej platforma akceleracyjna, zakładająca współpracę sektora publicznego z biznesem. Głównym celem działań pomiędzy administracją publiczną, ośrodkami naukowymi oraz zrzeszonymi podmiotami prywatnymi jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych, na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia. Mowa tu o takich obszarach strategicznych, jak: innowacje farmaceutyczne oraz technologie medyczne, innowacje w zakresie wyrobów medycznych, rozwiązania informatyczne w zdrowiu.

„Wraz z przystąpieniem do Warsaw Health Innovation Hub, stajemy się częścią ważnej dla pacjentów platformy rozwoju innowacji w systemie ochrony zdrowia. Wraz z zespołem Adamed mamy nadzieję, iż agregowany wspólnie potencjał wiedzy i międzynarodowych doświadczeń jakie są udziałem każdego z pomiotów członkowskich, będzie inkubatorem inicjatyw strategicznych, odważnych i przełomowych w zakresie poprawy jakości i leczenia w Polsce. Czas pandemii był i jest, co oczywiste okresem szczególnej próby odpowiedzialności i współdziałania branży. Stąd też naturalna obecność Adamed w Hubie. Dialog, otwartość i gotowość działania na rzecz pacjentów w szerokim gronie interesariuszy są dla nas kluczowe” – mówi Paweł Roszczyk Członek Zarządu Adamed Pharma, Dyrektor Zarządzający.

Obecnie do projektu razem z Adamed Pharma należy 12 firm partnerskich. Firmę w pracach Rady Warsaw Health Innovation Hub, reprezentować będzie Karolina Czekaj, Dyrektor ds. Finansów Korporacyjnych i Inwestycji.

„Warsaw Health Innovation Hub jest inicjatywą otwartą i cieszy nas, kiedy dołączają kolejni partnerzy. Do tej pory w szeregi WHIH wstępowali głównie globalni gracze. Podpisanie umowy z polską firmą Adamed jest dla mnie szczególnie ważne, bo bardzo zależy nam na polskich firmach – ich rozwoju, doświadczeniu i zaangażowaniu w naszą inicjatywę. Wiem, że nasze rodzime firmy mają bardzo wiele do zaoferowania w zakresie rozwoju innowacji, nowych technologii, wyrobów medycznych czy rozwiązań cyfrowych. Liczę, że wspólnie uda nam się wypracować rozwiązania, które będą rozwijać, usprawniać i unowocześniać system ochrony zdrowia dla dobra polskich pacjentów” – powiedział dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych.

Adamed jest rodzinną firmą farmaceutyczno-biotechnologiczna ze 100-procentowym udziałem kapitału polskiego, która powstała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Założona 35 lat temu dziś zatrudnia 2200 współpracowników, posiada 2 zakłady produkcyjne w Polsce i jeden w Wietnamie. Filarami rozwoju firmy są inwestycje w zwiększanie produkcji leków w Polsce oraz w innowacje, a także ekspansja międzynarodowa. Adamed prowadzi prace nad własnymi lekami innowacyjnymi. Własność intelektualna firmy jest chroniona prawie 200 patentami w większości krajów na świecie, a w swoim portfolio ma ponad 500 produktów. Każdego roku firma produkuje ponad 2,3 miliarda tabletek sprzedawanych na 76 rynkach na świecie.