Biomed-Lublin: Zakończono badania kliniczne immunoglobuliny anty SARS-CoV-2

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie (SPSK 1) zakończył badania kliniczne w ramach „Badania nad wytworzeniem swoistej immunoglobuliny ludzkiej z osocza dawców po przebytej infekcji wirusowej SARS CoV 2 i jej zastosowaniem terapeutycznym u pacjentów z COVID 19”, poinformował Biomed-Lublin. Decyzja ta została podjęta na podstawie dokonanych ustaleń z Agencją Badań Medycznych (ABM) wobec wyników wskazujących na brak osiągnięcia celów projektu.

„W przesłanej informacji SPSK 1 wskazał, że „decyzja o zakończeniu badań została podjęta na podstawie dokonanych ustaleń z Agencją Badań Medycznych, mając na względzie optymalizację finasowania badania ze środków publicznych, wobec wyników wskazujących na brak osiągnięcia celów projektu. Wyniki analizy danych pierwszych 100 pacjentów, włączonych do badania, wskazują, że dodanie wytworzonej z osocza swoistej Immunoglobuliny anty-SARS-CoV2 do standardowej terapii nie ma statystycznie istotnego wpływu na określone w protokole badania punkty końcowe” – czytamy w komunikacie.

Projekt był finansowany w całości przez Agencję Badań Medycznych (ABM). SPSK 1 był beneficjentem i liderem projektu w ramach konkursu na realizację projektów dedykowanych minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Biomed Lublin, który odpowiedzialny był za dostawę wytworzonego według własnej technologii produktu leczniczego do badań klinicznych – Immunoglobuliny anty SARS CoV-2 oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii byli w tym projekcie konsorcjantami.

„Uwzględniając wyniki badania preparatów o działaniu przeciwwirusowym, stosowanych u pacjentów hospitalizowanych z COVID-19, należy wnioskować, że grupą, która mogłaby odnieść korzyść, są osoby w bardzo wczesnej fazie zakażenia. Powyższe wymagałoby potwierdzenia w odrębnym badaniu klinicznym. Decyzja dotycząca możliwości kontynuowania prac badawczych w ramach nowego badania klinicznego (zmiana parametrów protokołu badania i profilu realizatorów) nie należy do Samodzielnego Publicznego Szpitala klinicznego Nr 1 w Lublinie” – czytamy w komunikacie.

Biomed-Lublin podał, że jest gotów na dalszą współpracę w ramach konsorcjum lub innej formie jako dostawca technologii i produktu do badań klinicznych. Jak zaznaczono, spółka udowodniła podczas projektu, że posiada technologię i jest w stanie wytworzyć bezpieczny produkt z osocza ozdrowieńców, zakończono.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)