EMC Instytut Medyczny miał 0,59 mln zł straty netto w III kw. 2021 r.

EMC Instytut Medyczny odnotował 0,59 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,81 mln zł wobec 0,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 126,84 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 112,61 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 1,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,94 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 387 mln zł w porównaniu z 318,75 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA za 3 kwartały br. wyniósł 20,74 mln zł wobec 18,4 mln zł rok wcześniej.

„W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2021 roku grupa wygenerowała przychody w kwocie 386 998 tys. zł, tj. o 68 244 tys. zł (21,41%) wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody dotyczące świadczeń w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia wzrosły o 34.907 tys. zł, tj. o 14,29% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Nadwykonania (świadczenia wykonane ponad limit kontraktu na dany okres) w kwocie 8 927 tys. zł stanowią 2,31% wartości całej sprzedaży z NFZ. W zakresie świadczeń od pozostałych klientów komercyjnych nastąpił wzrost o 11 442 tys. zł, tj. o 23,93% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2021 r. wyniosła 6,27 mln zł wobec 6,24 mln zł straty rok wcześniej.

Podstawowym przedmiotem działalności grupy EMC Instytut Medyczny jest prowadzenie działalności gospodarczej m.in. w zakresie ochrony zdrowia i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji. Jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)