Celon Pharma złożyła wniosek o zgodę na II fazę badania klinicznego CPL 409116

Celon Pharma złożyła do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosek o udzielenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego II fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor JAK/ROCK – CPL 409116 – w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), podała spółka.

„Celem badania jest ocena efektywności, farmakokinetyki oraz bezpieczeństwa stosowania CPL409116 w wielu dawkach w skojarzeniu z metotreksatem, w porównaniu do placebo u osób z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów oraz niezadowalającą odpowiedzią terapeutyczną na metotreksat” – czytamy w komunikacie.

CPL 409116 – to dualny inhibitor kinaz JAK/ROCK, który jest rozwijany przez spółkę we wskazaniach autoimmunologicznych, m.in. u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów ze współistniejącą śródmiąższową chorobą płuc (RA-ILD). RA-ILD występuje u 7-15% pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Pacjenci cierpiący na tą chorobę mają krótkie, przeciętnie 6-8 lat przeżycia od diagnozy i dotychczas nie dopuszczono na świecie żadnego leczenia w tym wskazaniu, zaznaczono w materiale.

Badanie to wieloośrodkowa podwójnie ślepa próba na grupie około 100 pacjentów. Będzie trwało około 10 miesięcy, podano także.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)