IQVIA przedstawia technologiczny portret polskiego lekarza POZ

Polscy lekarze oczekują większego udziału technologii mobilnych w medycynie – wynika z badania IQVIA dla Samsung*. Aż 96% z nich uważa, że smartfony mogłyby być szerzej wykorzystywane w sektorze medycznym, a 9 na 10 deklaruje, że monitorowanie stanu pacjenta przy pomocy profesjonalnych aplikacji znacznie usprawnia opiekę. A e-medycyna to dla nich też szansa na większą elastyczność zawodową.

IQVIA na zlecenie Samsung zapytała lekarzy pierwszego kontaktu, którzy w placówkach publicznych pracują przez min. 50% swojego czasu pracy, w jaki sposób korzystają oni w codziennej pracy ze smartfonów i tabletów. Wyniki badań wskazują, że niezależnie od swojego wieku, polscy lekarze w urządzeniach mobilnych dostrzegają potencjał zarówno na usprawnienie opieki nad pacjentami, jak i szasnę na własną większą elastyczność zawodową. Również po ustaniu pandemii.

Niemal jednogłośnie ankietowani lekarze wszystkich grup wiekowych uznali, że technologie mobilne mogą i powinny znaleźć szersze zastosowanie w branży medycznej. 96% lekarzy biorących udział w badaniu uznało smartfony i tablety za narzędzia przydatne w ich codziennej pracy. Aż dwie trzecie deklaruje przy tym, że komputer i papierowe formularze wolałoby w pracy zastąpić tabletem bądź smartfonem. Jako powód 9 na 10 lekarzy wskazało większą elastyczność, jaką zapewnia im technologia mobilna, a także lepszą efektywność wykonywanej pracy. Na jednego specjalistę biorącego udział w badaniu przypadają średnio ponad 2 urządzenia mobilne. Połowa lekarzy preferuje korzystanie ze smartfonu, a jedna trzecia woli tablet. Swoją biegłość w zakresie ich obsługi trzy czwarte respondentów określa jako zaawansowaną.

Do czego lekarze wykorzystują technologie mobilne?
93% przebadanych lekarzy używa smartfonu i tabletu do wyszukiwania aktualnie potrzebnych informacji, a także sprawdzania klasyfikacji chorób (65%), zamienników i dawkowaniu leków (83%) oraz przysługujących pacjentom refundacji (78%). Lekarze na bieżąco śledzą też za pośrednictwem urządzeń mobilnych informacje o nowych farmakoterapiach i możliwościach leczenia (67%), a także sprawdzają służbową pocztę i konsultują się z innymi lekarzami. Smartfon służy im również do tego, by mogli być dostępni w nagłych wypadkach.

Kryzys sanitarno-epidemiologiczny w światowej branży medycznej przyspieszył rozwój rozwiązań z grupy mHealth. Również w polskich przychodniach publicznych, gdzie w czasie pandemii teleporady stanowiły ponad 66% wszystkich udzielanych porad dla jednej trzeciej lekarzy. Blisko 9 na 10 z nich uznało, że telemedycyna jest dobrą formą komunikacji z pacjentami niewymagającymi badania fizykalnego i będzie nim także po ustaniu pandemii. Z badania wynika, że już teraz dwie trzecie specjalistów woli polecać swoim pacjentom ogólnodostępne aplikacje mobilne monitorujące stan zdrowia, pozwalające kontrolować np. codzienny poziom cukru, poziom ciśnienia, tętna niż tradycyjne dzienniczki w formie papierowej.

Bez względu na wiek i biegłość w obsłudze technologii, od systemów mHealth lekarze oczekują przede wszystkim intuicyjności i łatwości obsługi, niezawodności działania oraz kompatybilności z innymi aplikacjami, a także m.in. wsparcie ze strony dostawcy i możliwość kontaku z call center. Natomiast ich obawy najczęściej dotyczą bezpieczeństwo danych poufnych (43%) i wiarygodność informacji podawanych w aplikacji przez pacjentów (46%).

Jak wynika z badania, rozwiązania typu mHealth to zdaniem lekarzy, nadzieja zarówno na polepszenie własnej sytuacji zawodowej, jak i na zapewnienie szybszej i bardziej kompleksowej opieki pacjentom. Najczęściej wskazywaną zaletą, przekonującą ankietowanych do mHealth okazała się możliwości zdalnej pracy w określonych dniach i z różnych miejsc. Na argument związany z dogodnością rozwiązań mobilnych dla nich samych jako kluczowy wskazało aż 41% lekarzy. Przy tym, zdaniem blisko 9 na 10 z nich, możliwość wykonywania pracy z dowolnego miejsca pozytywnie wpłynęłaby też na ich efektywność.

Telemedycyna i mHealth to według lekarzy również szansa dla samych podopiecznych. Przede wszystkim na lepszy dostęp do bardziej kompleksowej opieki. 66% przebadanych lekarzy przyznało, że monitorowanie stanu zdrowia przy pomocy urządzeń mobilnych może zwiększać zaangażowanie pacjentów w proces leczenia. Innymi wskazywanymi zaletami telemedycyny były skrócenie kolejek do lekarzy i zoptymalizowanie czasu porady, dzięki dostępności zgromadzonych w aplikacji danych czy utrzymywanie stałego kontaktu z pacjentami. „mHealth przekłada się na ułatwienie kontaktu z pacjentem, jego częstotliwość i większą kontrolę m.in. nad przyjmowaniem zaleconych leków, ale także kompleksowość opieki” – tłumaczy jeden z respondentów.

„Technologia coraz silniej zaznacza swoją obecność w codziennej pracy lekarzy” – mówi dr Bogdan Falkiewicz, lekarz i Dyrektor Działu Consultingu & PMR IQVIA w Polsce. – „W ciągu ostatnich lat zarówno lekarze, jak i pacjenci doświadczyli rewolucji technologicznej, między innymi za sprawą Internetowego Konta Pacjenta, które integruje informacje o pacjencie i przepisywanych mu terapiach, szczepieniach, badaniach diagnostycznych. Widzimy tendencję wzrostową zainteresowania lekarzy rozwiązaniami technologicznymi, które pomagają im monitorować stan zdrowia swoich pacjentów, dzięki czemu mogą precyzyjniej kontrolować chorobę”.

*Badanie na próbie 100 lekarzy pierwszego kontaktu na zlecenie Samsung przeprowadziła we wrześniu 2021 roku IQVIA Technology Solutions Poland. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów CATI z elementami metodologii CAWI. Wielkość miejscowości oraz województwo stanowiły parametry doboru kwotowego do badania i mają odzwierciedlenie w badanej populacji lekarzy, których główną specjalizacją jest medycyna rodzinna lub chorób wewnetrznych (interniści). Wszyscy ankietowani ponad 50% czasu pracy spędzają w przychodniach publicznych POZ. Staż zawodowy badanych wynosił od 3-35 lat, a wiek 30-59 lat.