Jest nowy konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej

Prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska objęła stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Genetyki Klinicznej.

Pani Profesor jest specjalistą genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej genetyki medycznej, kierownikiem Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 1997 r. utworzyła Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR), który od 2001 r. jest w EUROCAT i jest największym tego typu rejestrem w UE. Członek licznych międzynarodowych i krajowych zespołów ekspertów, komitetów redakcyjnych czasopism. Członek Zespołu ds. Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.