MSD Polska dołączyła do Warsaw Health Innovation Hub

Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) to wspólny projekt Agencji Badań Medycznych i wiodących podmiotów z sektora medycyny, farmacji i biotechnologii, koordynowany przez Wydział Innowacji i Rozwoju Biotechnologii ABM. Jego celem jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia. Dotyczy to obszarów strategicznych, takich jak innowacje farmaceutyczne, innowacje w zakresie wyrobów medycznych oraz rozwiązania informatyczne w zdrowiu.

Porozumienie o współpracy w ramach Warsaw Health Innovation Hub po stronie Agencji Badań Medycznych podpisał prezes ABM dr hab. Radosław Sierpiński, a po stronie MSD Polska – prezes na region Europy Cyril Schiever.

„Warsaw Health Innovation Hub rozrasta się, dołączają kolejne globalne firmy, które chcą rozwijać innowacje medyczne w Polsce. To pierwsza taka inicjatywa w Europie Centralnej, która zaczyna wyznaczać standardy w Europie. Kolejne kraje są zainteresowane tworzeniem swoich inicjatyw na wzór WHIH, to dla nas ogromny sukces. Cieszę się, że MSD Polska dołącza do tego grona i liczę, że niebawem będziemy mogli mówić o pierwszych wspólnych projektach i inicjatywach. WHIH to nie tylko projekty rozwijające najwyższej jakości innowacje w sektorze ochrony zdrowia, ale także działania umożliwiające ich wdrożenie i wykorzystanie z myślą o wyższej jakości leczenia pacjentów” – mówi cytowany w komunikacie prezes ABM dr hab. Radosław Sierpiński.

„Jesteśmy zaangażowani w przekładanie najnowszych osiągnięć naukowych na innowacyjne metody leczenia, które stanowią odpowiedź na niezaspokojone globalne potrzeby zdrowotne. Wspólnie z Agencją Badań Medycznych i innymi partnerami skupionymi w Warsaw Health Innovation Hub zamierzamy pracować nad inicjatywami wspierającymi dalszą modernizację polskiej służby zdrowia. Chcemy przyczynić się do wzmocnienia roli Polski jako miejsca tworzenia innowacji medycznych i biotechnologicznych oraz poprawy zdrowia pacjentów w Polsce” – dodaje Cyril Schiever.

Na polskim rynku MSD działa już trzy dekady. Spółka rozpoczęła działalność w 1991 roku, a dwa lata później wystartowała z pierwszymi badaniami klinicznymi. Od tego czasu MSD Polska zapewnia wielu polskim pacjentom dostęp do najnowszych terapii lekowych. Spółka prowadzi obecnie ponad 100 badań klinicznych w ponad czterystu ośrodkach badawczych. Badania te dotyczą różnych obszarów medycyny, a uczestniczy w nich ponad 3 tys. pacjentów.

Zaangażowanie MSD Polska w badania kliniczne uzupełnia działalność Centrum Zarządzania Danymi zlokalizowanego w Warszawie. To jedno z 6 globalnych Centrów Zarządzania Danymi MSD i drugie co do wielkości na świecie. Na początku lipca br. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii nadał MSD Polska status centrum badawczo-rozwojowego. Dzięki temu MSD Polska dołączyła do nielicznego grona innowacyjnych i prowadzących badania lub prace rozwojowe podmiotów, które są ważne dla polskiej gospodarki. Nadanie MSD Polska statusu centrum badawczo-rozwojowego wpisuje się w wizję firmy. Spółka nie tylko prowadzi szereg badań klinicznych, ale również od początku działalności angażuje się w poprawę zdrowia mieszkańców Polski.

„Warsaw Health Innovation Hub to platforma, dzięki której możemy współpracować z rządem, aby jeszcze bardziej wzmocnić nasze zaangażowanie i poprawić opiekę zdrowotną na rzecz polskich obywateli” – zaznacza dyrektor zarządzający MSD Polska Dimitri Gitas.