Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–W najbliższych tygodniach Sejm może zająć się poselskim projektem umożliwiającym pracodawcom weryfikację statusu szczepień pracownika. Jak zapowiedział minister zdrowia, Adam Niedzielski, w ustawie może znaleźć się też zapis umożliwiający wprowadzenie obowiązek szczepień dla placówek leczniczych przez ich kierowników.
–Porozumienie Ministerstwa Zdrowia z NSZZ „Solidarność” i OPZZ zakłada nowe współczynniki miesięcznego wynagrodzenia brutto. Dla lekarza specjalisty wyniesie on 1,45, dla lekarza bez specjalizacji – 1,19, a dla stażysty – 0,95.

Dziennik Gazeta Prawna
–Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny poinformowało, że nie planuje odgórnego zamykania szkół lub lockdownu gospodarczego na podobnych zasadach jak wcześniej. Zdaniem członka Rady Medycznej przy premierze prof. Roberta Flisiaka rząd liczy na to, że nie ucierpi wizerunkowo, ponieważ liczba hospitalizacji jest niższa niż przy poprzedniej fali. Dodał jednak, że rząd przestał radzić się Rady Medycznej w kwestii obostrzeń.

Gazeta Wyborcza
–Dwie szkoły wyższe – Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Akademia Teatralna – wprowadziły zakaz wstępu dla osób niezaszczepionych, zarówno studentów, jak i wykładowców. Mogą oni uczestniczyć w zajęciach zdalnie.