PolTREG ma rekomendację NCBR do grantu na kwotę 9,3 mln zł

PolTREG otrzymał rekomendację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do grantu na kwotę 9,3 mln zł na rozwój terapii TREGS w stwardnieniu rozsianym, podała spółka. Celem projektu jest potwierdzenie skuteczności, bezpieczeństwa oraz optymalnego dawkowania innowacyjnej terapii immunosupresyjnej/immunomodulacyjnej stwardnienia rozsianego (postać rzutowo-remisyjna – RRMS i pierwotnie postępująca – PPMS) z użyciem wyizolowanych i sztucznie namnożonych limfocytów T-regulatorowych (Tregs). Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 15,5 mln zł, z czego przyznano dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 9,3 mln zł, co stanowi 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Dotacja z NCBR w wysokości 9,3 mln zł jest w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podano.

„Ostatnie miesiące były bardzo intensywne dla całej spółki z uwagi na przygotowania do IPO i wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto byliśmy także zaangażowani w pozyskiwanie grantów, które bardzo pomagają nam w finansowaniu kluczowych inwestycji w rozwój terapii oraz budowę własnego kompleksu laboratoryjno-produkcyjnego. Nasz sytuacja finansowa jest bardzo stabilna, ponieważ posiadamy blisko 150 mln zł, na które składają się środki z IPO, niewykorzystanych grantów i w postaci gotówki na bilansie. Mamy bardzo ambitne plany, które będą finansowane także z pozyskanych od inwestorów środków” – powiedział prezes PolTREG Piotr Trzonkowski, cytowany w komunikacie.

„Zgodnie z harmonogramem, w przyszłym roku rozpoczynamy badania kliniczne fazy II/III w leczeniu pacjentów ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1 oraz badanie fazy I/II polegające na identyfikacji i leczeniu w okresie przedobjawowym osób obarczonych ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 1. Kolejnym projektem zaplanowanym na najbliższy rok jest badanie fazy I/IIa w leczeniu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. W połowie 2024 r., po uzyskaniu wyników śródokresowych z badań klinicznych w cukrzycy i uzyskaniu/ po otrzymaniu wyników końcowych z badań w stwardnieniu rozsianym, zamierzamy nawiązać współpracę z partnerem branżowym w celu kontynuacji badań klinicznych i komercjalizacji projektów zarówno w obszarze cukrzycy, jak i stwardnienia rozsianego” – dodał.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku przychody wyniosły 599 tys. zł (wobec 500 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego). Ze względu na ilość zaplanowanych podań preparatu TREGS w IV kwartale 2021 roku wypracowane przychody w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku ulegną niemal podwojeniu w ciągu czwartego kwartału 2021 roku. Zarząd spółki zakłada wzrost przychodów ze sprzedaży w roku 2022 w porównaniu do przychodów wypracowanych przez spółkę w roku 2021, wskazano również.

PolTREG jest światowym pionierem terapii komórkowych opartych na Tregach – najbardziej zaawansowanym w badaniach klinicznych. Twórcy PolTREG przeprowadzili pierwsze na świecie podanie preparatu TREG u człowieka. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w listopadzie 2021 r.

(ISBnews)