Akcjonariusze NanoGroup zdecydują 26 I o emisji do 3,35 mln akcji serii I bez pp

Akcjonariusze NanoGroup zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 26 stycznia 2022 r. o emisji do 3 349 576 akcji serii I w trybie oferty publicznej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podała spółka.

„Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 16 747 883 zł do kwoty nie mniejszej niż 16 747 884 zł i nie większej niż 20 097 459, tj. o kwotę nie niższą niż 1 zł i nie wyższą niż 3 349 576 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3 349 576 nowych akcji serii I o wartości nominalnej 1 zł każda akcja” – czytamy w projekcie uchwały.

Zarząd podał w swojej opinii dołączonej do projektu, że zaplanowana emisja akcji serii I w ramach kapitału zakładowego ma umożliwić realizację zaplanowanych wcześniej celów strategicznych związanych z działalnością grupy kapitałowej, tj. rozwijanie i komercjalizowanie przez spółki portfelowe projektów biotechnologicznych w obszarze diagnostyki, terapii i rehabilitacji onkologicznej.

„W ocenie zarządu spółki, zapotrzebowanie na tym etapie fazy rozwoju poszczególnych projektów wskazuje, iż najbardziej optymalną metodą pozyskania środków, pozwalającą zaoszczędzić czas oraz koszty, jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez skierowanie oferty nabycia nowo emitowanych akcji serii I w ramach subskrypcji skierowanej do inwestorów bez ograniczeń związanych z wykonaniem prawa poboru” – czytamy dalej.

Przeprowadzenie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej umożliwi sprawne pozyskanie środków na realizację celów emisji, przy jak najmniejszych kosztach obsługi tego procesu, podkreślił zarząd.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)