Celon Pharma ma umowę dofinansowania projektu dot. mRNA kwotą 83,5 mln zł

Celon Pharma podpisał z Agencją Badań Medycznych umowę na realizację i dofinansowanie projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA pn. „TransformRNA – mRNA Therapeutics generation platform”, podała spółka. Całkowity koszt projektu wynosi 141,6 mln zł, a wysokość dofinansowania to ponad 83,5 mln zł.

„Umowa określa zasady udzielenia przez Agencję dofinansowania realizacji projektu oraz prawa i obowiązki stron, związane z realizacją projektu, finansowanego w ramach realizacji działań dedykowanych m.in. minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2” – czytamy w komunikacie.

W ramach realizacji projektu Celon Pharma zobowiązał się do przeprowadzenia badań przemysłowych, prac rozwojowych i realizacji projektu, którego częścią jest przeprowadzenie komercyjnych badań klinicznych. Celem TransformRNA jest wykorzystanie technologii mRNA do rozwoju i wytworzenia szczepionek oraz terapeutyków będących odpowiedzią na wyzwania współczesnej medycyny tj.: prewencja SARS-CoV-2, niedobory alfa 1-antytrypsyny (AATD) w obszarze chorób płuc oraz nowotwory bez skutecznej opcji terapeutycznej (rak trzustki, rak jajnika, rak piersi, rak prostaty), nie tylko w konwencjonalnym ujęciu terapeutycznym, ale również w rozwoju szczepionek przeciwnowotworowych. Okres realizacji projektu to od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2027 r.

„Całkowity koszt realizacji projektu i wynosi 141,6 mln zł i jest równy całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych. Agencja przyznała spółce dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 83,5 mln zł, co stanowi 59% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zaliczki lub refundacji, wypłacanej w transzach” – czytamy dalej.

Umowa zawiera zastrzeżenie, iż w przypadku opracowania w ramach projektu badanego produktu leczniczego, Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję będzie uprawniony do zakupu po cenie godziwej liczby dawek szczepionek opartych o RNA umożliwiających wykonanie 40 mln pełnych cyklów szczepień lub innego niż szczepionka produktu leczniczego będącego przedmiotem projektu – nie później niż w ciągu 5 lat od uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu badanego produktu leczniczego. Na wniosek Agencji beneficjent będzie zobowiązany odpłatnie użyczyć infrastrukturę wytworzoną w ramach projektu, na potrzeby produkcji produktu leczniczego służącego zwalczaniu jednostki chorobowej będącej przyczyną ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, podano także.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)