Lewiatan: szczepienia w aptekach zagrożone

Nowe wymogi lokalowe jakie powinny spełniać apteki przyczynią się do zahamowania wzrostu liczby placówek biorących udział w Narodowym Programie Szczepień.
Wiele aptek zostanie wręcz wyeliminowanych z tego programu, ponieważ nie sprostają nowym wymogom lokalowym – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekty rozporządzeń w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki oraz dotyczących wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki.

„Proponujemy zmiany przepisach, które przygotował resort zdrowia. Szczególnie zwracamy uwagę na obowiązek zagwarantowania osobnego wejścia zewnętrznego do pomieszczenia przeznaczonego do przeprowadzania szczepień przeciw COVID-19 lub grypie. Może się to wiązać z koniecznością przebudowy lokalu apteki, co będzie wymagało znacznych nakładów finansowych, a w wielu sytuacjach będzie niewykonalne” – wyjaśnia Kacper Olejniczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Sukces prowadzonego w aptekach programu szczepień przeciwko Covid-19 pokazał, że są one odpowiednio do tego przygotowane. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie pewna elastyczność w organizacji aptecznych punktów szczepień, którą przyznano przedsiębiorcom. Kluczowe było wprowadzenie rozwiązań umożliwiających sprawne i bezpieczne wykonywanie szczepień przeciw COVID-19 z poszanowaniem intymności i godności pacjenta przy dostosowaniu wybranych pomieszczeń wchodzących w skład apteki.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan szczegółowe wymogi dotyczące np. dostępności do izby przyjęć pacjentów z zewnątrz apteki, wyodrębnienia osobnego pomieszczenia do świadczenia usług opieki farmaceutycznej czy tworzenia archiwum do przechowywania dokumentacji medycznej, sparaliżują sprawne przeprowadzanie programu szczepień.