Polpharma w czołówce rankingu narodowych czempionów

„Jesteśmy największą polską firmą farmaceutyczną i absolutnym priorytetem jest dla nas zapewnienie bezpieczeństwa lekowego Polaków. Z naszych zakładów pochodzi co ósme opakowanie leku sprzedawanego w polskich aptekach i co trzecie zużywane w polskich szpitalach. Każdego dnia, również w czasie pandemii, udowadniamy, że polski pacjent może na nas liczyć i że lek, którego potrzebuje, trafi do niego bez zakłóceń” – zapewnia Sebastian Szymanek, prezes zarządu Polpharmy.

Firma znalazła się w czołówce rankingu narodowych czempionów. Została też wskazana jako lider innowacyjności oraz firma, która wyróżnia się troską o środowisko.

Ranking czempionów narodowych jest częścią raportu „Czempioni narodowi. Jak wspierają środowisko”. Tworząc zestawienie, oceniano cztery najważniejsze kategorie, czyli: gospodarkę, branżę, zagranicę oraz innowacyjność. W tej ostatniej Polpharma jest absolutnym liderem – uzyskała 87 punktów na 100 możliwych. Doceniono między innymi nakłady na B+R oraz liczbę pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową. Każdego roku firma inwestuje ok. 200 mln zł w nowe produkty, a w jej trzech ośrodkach rozwojowych w Polsce pracuje ok. wysoko wykwalifikowanych 300 specjalistów.

Polpharma jako polska firma – na co wraca uwagę jej prezes, właśnie w Polsce opracowuje i produkuje swoje leki i stąd je eksportuje, budując konkurencyjność kraju na arenie międzynarodowej. Spółka rozwija innowacyjne postaci leków, jak na przykład kombinacje kilku substancji czynnych w jednej tabletce stosowane w kardiologii czy produkty okulistyczne z serii ECO niezawierające konserwantów. Wdraża również innowacje procesowe i technologiczne, dzięki którym produkowane przez nią leki są coraz bardziej przyjazne w użyciu dla pacjenta, a procesy wytwarzania – bardziej efektywne i bezpieczne dla środowiska.

„Innowacyjność to DNA Polpharmy. Farmacja jest jedną z najbardziej innowacyjnych branż na świecie, a my jesteśmy tego najlepszym przykładem” – mówi Sebastian Szymanek. – „Inwestujemy ogromne środki w rozwój zaawansowanych produktów, które przynoszą istotną wartość dla pacjenta. Budujemy współpracę z polskimi naukowcami, umożliwiając wzrost ich potencjału w kraju. Nie bez przyczyny więc znaleźliśmy się na pierwszym miejscu pod względem innowacyjności wśród wszystkich narodowych czempionów, co szczególnie nas cieszy”.

Firma od lat kładzie szczególny nacisk na rozwój nauki, przyczyniając się do komercjalizacji osiągnięć naukowych i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Tylko w latach 2016-20 zgłosiła 82 wnioski patentowe i otrzymała 47 patentów. Z kolei nakłady na wsparcie polskiej nauki, realizowane za pośrednictwem Naukowej Fundacji Polpharmy sięgnęły 27 mln zł.

Według raportu Polityki Insight firma znajduje się także w czołówce „zielonych czempionów”, czyli firm, które w najwyższym stopniu dbają o środowisko. Doceniono tutaj przede wszystkim zaangażowanie Polpharmy w dbałość o otoczenie naturalne, działania podejmowane w celu uświadamiania pracownikom znaczenia kwestii odpowiedzialności środowiskowej oraz zielone zarządzanie, co ma szczególne znaczenie w kontekście przyjętej przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Wśród celów, które ona określiła, są m.in. odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, przeciwdziałanie zmianom klimatu i zrównoważone użytkowanie ekosystemów.

Ranking czempionów narodowych, który już po raz czwarty przygotowała Polityka Insight potwierdza, że największy polski producent leków – razem z PKN Orlen, KGHM, Asseco Poland i Jastrzębską Spółką Węglową w największym stopniu przyczynia się do rozwoju nowoczesnej polskiej gospodarki.