Polska ma umowę z KE ws. dystrybucji szczepionek do krajów Partnerstwa Wsch.

Polska podpisała z Komisją Europejską umowę dotyczącą odsprzedaży i dystrybucji szczepionek przeciw COVID-19 z państw UE do państw Partnerstwa Wschodniego, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ). Umowa została zawarta na 24 miesiące lub do wyczerpania grantu Komisji Europejskiej, w wysokości 35 mln euro. Państwa Partnerstwa Wschodniego to Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina.

„Państwa Partnerstwa Wschodniego znajdują się wśród głównych priorytetów polskiej współpracy rozwojowej i z tego względu co roku realizujemy i finansujemy wiele projektów rozwojowych. Inicjatywa TeamEurope koordynowana i wspierana przez Polskę, której celem jest bezpłatny, sprawiedliwy i zrównoważony dostęp do szczepień przeciw COVID-19 w państwach Partnerstwa Wschodniego, to kolejny przykład solidarności z tym regionem” – powiedział w Brukseli szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z umową, państwa Partnerstwa Wschodniego otrzymają szczepionki bezpłatnie, natomiast rozliczenia z państwami członkowskimi UE odsprzedającymi szczepionki będą realizowane z budżetu projektu. Inicjatywa ma być realizowana pod szyldem TeamEurope i promowana jako wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i przeciwdziałania jej skutkom, podano także.

Umowa została zawarta bezpośrednio między Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który będzie operatorem grantu odpowiedzialnym za rolę rozliczeń finansowych a Komisją Europejską, finansującą projekt. Rolą MSZ będzie dbałość o pozostałe funkcje obejmujące m.in. koordynację polityczną tj. łączenie darczyńców z beneficjentami na zasadzie równego podziału i przekazu wymiernych ilości szczepionek od i do zainteresowanych państw oraz kwestie promocyjne projektu – wspólnej inicjatywy TeamEurope.

Inauguracja projektu zbiegła się w czasie ze Szczytem Rady Europejskiej oraz miała miejsce na dwa dni przed Szczytem Partnerstwa Wschodniego w Brukseli. W podpisaniu porozumienia oraz uroczystej inauguracji projektu udział wzięli unijny Komisarz ds. Sąsiedztwa i Rozszerzenia Olivér Várhelyi, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oraz prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka.

(ISBnews)