Prywatne placówki stawiają na psychiatrię. Mind Health Centra Zdrowia Psychicznego to nowa marka na rynku

Centrum Medyczne Damiana (CMD), będące częścią Medicover, dynamicznie rozwija działalność w obszarze psychiatrii i psychologii. Od grudnia br. pacjenci mogą korzystać ze wsparcia psychiatrów i psychologów w placówkach działających pod wspólnym szyldem – Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego. Centra działają już w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach.

Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego to sieć wysokospecjalistycznych zespołów lekarzy psychiatrów, neurologów oraz dyplomowanych psychologów i psychoterapeutów. Nowa marka powstała z inicjatywy Centrum Medycznego Damiana. Mind Health Centra Zdrowia Psychicznego działają już w Warszawie (2 placówki), Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach, a od grudnia br. również w Gdańsku.

„Od dłuższego czasu obserwujemy rosnące potrzeby pacjentów w zakresie zdrowia psychicznego. Czas epidemii COVID-19 i izolacji mocno nadszarpnął nasze zdrowie – ¼ Polaków przyznaje, że w ostatnim trudnym, pandemicznym roku doświadczyła różnego rodzaju zaburzeń natury psychicznej lub psychologicznej. Również dane Centrum Medycznego Damiana wskazują, że rośnie zapotrzebowanie na usługi profesjonalnego wsparcia – liczba wizyt w naszych placówkach zdrowia psychicznego wzrosła od lutego br. aż o blisko 64 proc. Decyzja o rozwoju działalności w obszarze psychiatrii i psychologii jest więc naturalnym kierunkiem rozwoju Centrum Medycznego Damiana i Medicover” – uzasadnia Agnieszka Dziedzic-Pasik, Dyrektor Zarządzający Centrum Medycznego Damiana.

Model opieki w Mind Health realizowany jest w oparciu o specjalistyczne poradnie psychologiczne i psychiatryczne oraz dostępność kompleksowego grona specjalistów psychologów, neuropsychologów, psychiatrów, psychoterapeutów (zarówno w ramach psychoterapii indywidualnej, jak i rodzinnej), seksuologów, logopedów i coachów. Oferta Mind Health kierowana jest do klientów indywidualnych, którzy poszukują profesjonalnego wsparcia, jak i klientów abonamentowych, korzystających na dotychczasowych zasadach z usług Medicover lub Centrum Medycznego Damiana oraz klientów korporacyjnych w ramach dedykowanych ofert B2B (niezależnych od abonamentu).

„Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne, jak każdy inny aspekt zdrowia, jednocześnie ma kolosalny wpływ na jakość życia naszego i naszych najbliższych. Budując Mind Health Centra Zdrowia Psychicznego, tworzymy sieć dedykowanych klinik z przekonaniem, że zdrowie psychiczne to obszar specjalistyczny, w którym nie ma miejsca na kompromisy w obszarze jakości i wiarygodności. Z przeprowadzonych przez nas badań i analiz wynika, że tradycyjny model i podział na psychiatrię i psychologię dzieci i dorosłych – nie jest dziś adekwatny. Wiemy, jak duże znaczenie dla samopoczucia i zdrowia psychicznego ma etap życia – na każdym mierzymy się z nieco innymi wyzwaniami i mamy różne potrzeby. Dlatego oferta Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego powstała w oparciu o cykle życia, tak, aby móc wesprzeć ludzi na każdym jego etapie i skierowana jest do aż pięciu głównych grup pacjentów indywidualnych (dzieci, młodzież, młodzi dorośli, dorośli i seniorzy) oraz do firm” – wyjaśnia Patrycja Venulet, Dyrektor Strategii i Rozwoju Marki w Centrum Medycznym Damiana.

Centra Zdrowia Psychicznego Mind Health będą świadczyć usługi w ramach kontraktów z płatnikiem publicznym.

„Poprawa stanu zdrowia psychicznego Polaków wymaga wspólnego wysiłku i współdziałania wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia, w tym firm takich jak nasza. Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego będzie świadczyć usługi bezpłatnie w ramach NFZ. Stoimy bowiem na stanowisku, że to jedyna droga do zapewnienia dostępu do profesjonalnego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, tak by każdy potrzebujący mógł z niego skorzystać” – podkreśla Marek Kubicki, Członek Zarządu Centrum Medycznego Damiana.

„Centrum Medyczne Damiana prowadzi już obecnie Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w ramach 1. poziomu referencyjnego NFZ. Tym samym oferujemy bezpłatne wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne również w ramach finansowania publicznego oparte na nowoczesnym modelu psychiatrii środowiskowej dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Jako partner Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, uczestniczymy w projekcie którego celem jest utworzenie społeczności lokalnej i sieci skoordynowanej pomocy. W ramach projektu prowadzimy placówkę dla dzieci, młodzieży i rodzin na terenie warszawskiego Mokotowa” – dodaje Sylwia Rozbicka, Kierownik ds. Psychologii i Psychiatrii w Centrum Medycznym Damiana.

Według firmy badawczej PMR, całkowita wartość rynku opieki psychiatrycznej spadła o 0,1 proc. rok do roku, co wynika z faktu, że w pandemia ograniczyła aktywność w sektorze publicznym, który nadal stanowi ponad 80 proc. rynku usług psychiatrycznych w Polsce. W sektorze przychodni prywatnych psychiatria jest specjalizacją notującą największe wzrosty – co wynika głównie z dostępności porad ambulatoryjnych i niemożności otrzymania pomocy w sektorze publicznym. Według szacunków PMR – wzrost sektora prywatnego osiągnie 6,9 proc. w 2021 r.

Wartość całego rynku opieki psychiatrycznej w 2020 r. osiągnęła 3,508 mld zł, wynika z danych PMR. Prognozowana przez PMR średnioroczna dynamika wzrostu rynku usług psychiatrycznych oraz psychologicznych w Polsce osiągnie w latach 2021-2026 odpowiednio 12,7 proc. (dla usług psychiatrycznych) i 17,2 proc. (dla usług psychologicznych).