Captor Therapeutics otrzymał wyniki badań przedklinicznych w projekcie CT-01

Captor Therapeutics uzyskał wyniki przedklinicznych badań proof-of-concept, które potwierdzają wysoką aktywność przeciwnowotworową dwóch związków wiodących rozwijanych w ramach projektu CT-01 w mysim modelu ludzkiego raka wątroby (tzw. ksenograft), podała spółka.

Projekt CT-01poświęcony jest rozwojowi terapii raka wątrobowokomórkowego w oparciu o technologię celowanej degradacji białek.

Otrzymane wyniki potwierdzają, że doustne podanie tych związków CT-01 powoduje regresję guzów w modelu Hep 3B2.1-7 raka wątrobowokomórkowego w myszach, które zostały poddane badaniu, podkreślono.

„Spółka uzyskała spektakularne wyniki przedklinicznych badań proof-of-concept, które wykazują bardzo znaczącą aktywność przeciwnowotworową dwóch związków wiodących rozwijanych w ramach projektu CT-01. Otrzymane wyniki pokazują, że doustne podanie związków Projektu CT-01 powoduje regresję guzów modelu raka wątrobowokomórkowego, Hep 3B2.1-7, u myszy” – powiedział dyrektor naukowy i współzałożyciel Captor Therapeutics dr Michał Walczak, cytowany w komunikacie.

Wyniki przeprowadzonych przez spółkę ww. badań stanowią znaczący kamień milowy i potwierdzają zasadność prowadzenia dalszych prac w ramach projektu CT-01, zmierzających do wprowadzenia jednego z tych związków do fazy IND-enabling studies. Jednocześnie, wyniki te dowodzą zdolności spółki do odkrywania degraderów typu klej molekularny z wykorzystaniem platformy technologicznej OptigradeTM, podano także.

Captor Therapeutics prowadzi obecnie 5 projektów badawczo-rozwojowych leków na etapie przedklinicznym (w tym trzy znajdują się już w fazie optymalizacji związku wiodącego) oraz 3 projekty ukierunkowane na rozwój platformy technologicznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2021 r.

(ISBnews)